قانون جذب عشق از دست رفته – قانون جذب

قانون جذب عشق از دست رفته

شما هم مانند هزاران نفر دیگر در موتور های جستجو کلماتی چون برای جذب عشق از دست رفته باید ابتدا با قانون جذب عشق آشنا شد تا بتوان از قانون جذب عشق از دست رفته استفاده کرد و عشق از دست رفته خود را جذب کرد. ابتدا باید این نوید را خدمت شما بدهم که میتوانید عشق از دست رفته خود را با قانون جذب عشق از دست رفته برگردانید و جذب کنید اما باید قانون جذب را به شکل واقعی بدانید نه تعریفی افراطی و غیر قابل باور و غیر عملی.

قانون جذب چیست؟

قانون جذب به معنی داشتن افکار مثبت و جذب اتفاقات مثبت و داشتن افکار منفی و جذب اتفاقات منفی است. انسان ها و افکار انسان هر دو از «انرژی خالص» ساخته شده اند، و میتوانند یک دیگر را جذب کنند. در قانون جذب عشق از دست رفته این نظریه مطرح میشود که انسان با داشتن افکار «مثبت» میتواند انرژی و اتفاقت «مثبت» را به سمت خود جذب کرده و با داشتن افکار «منفی» میتواند انرژی و اتفاقت «منفی» را به سمت خود جذب کند. همانطور که میدانیم انرژی های همانند یک دیگر را جذب میکنند فرد نیز میتواند با داشتن افکار مثبت در جهت سلامتی، ثروت، قانون جذب عشق از دست رفته ، روابط مستحکم، آن ها را به بهترین شکل به خود جذب کند و با داشتن افکار منفی سلامتی، ثروت، قانون جذب عشق از دست رفته، روابط مستحکم، را بصورت کامل از خود دور کند.

 

واقعیت قانون جذب عشق از دست رفته

برخلاف انحراف هایی که توسط برخی هواداران قانون جذب صورت گرفته، قانون جذب فقط داشتن افکار مثبت نیست. انسان نمیتواند برای رسیدن به ایده آل های خود فقط به بخشی از ابزار قدرتمند قانون جذب تکیه کند، شروع ارتقا دادن قانون جذب با شکل گیری افکار مثبت است. اما باید این نکته را درنظر داشت فقط داشتن باوری مثبت یا منفی باعث تغییر کامل چیز یا وضعیتی نمیشود.

درواقع قانون جذب بیان میکند که هر باوری اگر مثبت باشد مثبت های همانند خود را جذب میکند و اگر منفی باشد منفی را به سمت خود جذب میکند. خب نقش این نیرو ها چیست؟ آیا واقعا با فکر کردن به پول میتوان به آن رسید؟ آیا با فکر کردن به یک ماشین میتوان آن را بدست آورد؟ آیا فکر کردن راجب یک شریک عاطفی مناسب و ایده آل باعث میشود سرنوشت ما را با او روبرو سازد؟ بله این امکان پذیر است.

وقتی افکار شما مثبت باشد شما ارتعاش های مثبت از خود ارسال میکنید و در نتیجه ارتعاش مثبت را جذب خواهید کرد. قانون جذب عشق از دست رفته را منطقی جادویی نبینید این قانون در زندگی ما جاری است در طبیعت در کهکشان ها، اگر شما صبح بد اخلاق به سر کار بروید اتفاقات بدی برای شما رقم زده میشود نه برای اینکه شما نیرویی جادویی را فعال کرده اید، به این دلیل که شما ارتعاش منفی از طریق ناخودآگاه خود ارسال کرده اید و انرژی منفی هم دریافت خواهید کرد. ارسال ارتعاش از طریق ناخود آگاه به معنی رفتار هایی مثبت و منفی است که از فرد ساطع میشود و دیگران را تحت تاثیر قرار داده واز اطرافیان همان ارتعاشات را دریافت میکند مانند وقتی که سر کسی داد بزنید و او هم با فریاد پاسختان را بدهد به کسی گلی تقدیم کنید و او نیز لبخندی به شما هدیه دهد. مجموعه این رفتار ها افکار و احساسات سرنوشت و اتفاقات پیرامون ما را در بر میگیرند که به آن قانون جذبگفته میشود. در مقاله ارتعاشات مثبت و منفی بیشتر راجب این ارتعاشات صحبت کرده ایم.

قانون جذب عشق از دست رفته

قانون جذب عشق از دست رفته

برگرداندن عشق با قانون جذب عشق از دست رفته

قانون جذب عشق از دست رفته شامل 5 مرحله میشود مرحله اول جذب عشق دوری از اشتباهات غریزی است که نه تنها کمکی به قانون جذب عشق از دست رفته نمیکند بلکه انجام این اشتباهات مانع به نتیجه رسیدن تکنیک های قانون جذب عشق از دست رفته میشود.

در ادامه مقاله قانون جذب عشق از دست رفته تعدادی از این اشتباهات خطرناک را برسی میکنم. قبل از اجرای قانون جذب عشق باید خود باوری و اعتماد بنفس خود را افزایش بدید باید خود را باور داشته باشید تا مراحل جذب عشق رفته را بصورت درست اجرا کنید اگر شما نا امیدانه تلاش کنید اولین اصل قانون جذب عشق رفته را زیر پا گذاشتید یعنی افکار مثبت در قانون جذب عشق از دست رفته.

1.برقراری تماس های مکرر و ارسال پیام به شکل مداوم

گاها این اشتباه را مرتکب میشویم که مبادا با عدم حضور طرف مقابل ما را فراموش کند و نبود ما باعث شود به دوری ما عادت کند یا حتی فکر میکنیم ممکن است اگر حضور دائم نداشته باشم عشقمان بگوید خب او کنار آمده و راحت برود اما این تصورات کاملا پوچ و بی اساس هستند. اما از تماس های مدام و پیام های مکرر فقط یک چیز نصیب شما میشود (پیام ها و تماس های بی پاسخ) دلیل این اتفاق این است که وقتی طرف مقابل شما با این حجم از تماس و پیام روبرو میشود نسبت به شما یک احساس منفی پیدا میکند. وقتی شما مدام این احساس را افزایش میدهید مانند یک نیروی گریز از مرکز عمل میکنید و بیشتر باعث دورشدن عشق خود میشوید.

2.التماس کردن و برانگیختن احساس ترحم و دلسوزی

غریزه شما بر این موضوع پافشاری دارد که اگر طرف مقابل حس و حال بد من را ببیند دلش برایم خواهد سوخت وقطعا برمیگردد تا من را از این حال نجات دهد، در صورت انجام این اشتباه دو حالت رخ میدهد عشقتان شما را فردی ضعیف و بدون ارزش قلمداد میکند یا نهایتا بخاطر دلسوزی به رابطه باز میگردد، که امکانش بسیار کم است، اما اگر این تفاق افتاد و شما موفق شدید در نظر داشته باشید طرف مقابلتان تا حدی میتوند به دلیل دلسوزی در یک رابطه اجباری بماند و این رابطه دوامی نخواهد داشت جدای از ان رابطه ای که بر اساس دلسوزی باشد هیچ ثمری نخواهد داشت.

3.دسترسی راحت

اینکه یکسری نیاز های عشقتان را برطرف کنید مشکلی ندارد اما مشکل از آن جایی شروع میشود که این نیاز ها تبدیل به وظیفه میشود و بیش از حد شما را فردی در دسترس نشان میدهد. به عنوان مثال اگر شما خود را برای هر کاری دواطلب کنید مثلا عشق شما به جایی میرود سریع خود را جلو بندازید بگوید من تو را میبرم یا اشکال ندارد! اما مشکل آن زمانی است که شما این کار را بکنید که با او باشید و او بیشتر به شما اهمیت دهد. وقتی ارتباط قطع شده یا رابطه سرد شده این در دسترس بودن تاثیری بسیار بشتر دارد و رابطه ارباب برده ای را شکل میدهد آیا کسی عاشق برده ها میشود!

4.ابراز عشق

ابراز عشق و احساسات در شرایطی که عشقمان رابطه را ترک کرده و ما میخواهیم عشقمان را به رابطه برگردانیم بی فایده است چون در این شرایط عشقمان بدنبال احساس ما نیست میزان عشق ما او را جذب نمیکند عشقمان برای ترک کردن ما دلیل دارد و ابراز علاقه بیش از حد باعث ایجاد احساس منفی میشود و ما را تبدیل به فردی ملتمس و نیاز مند میکند و راه حل مناسبی برای چگونه عشقمان را به رابطه برگردانیم نخواهد بود

5.ترس از رابطه جدید عشقمان

احتمال بروز این اتفاق هست، شخصی که در یک رابطه است بعد از جدایی حداقل به 6 ماه زمان نیاز دارد تا وارد یک رابطه جدید بشود اگر زودتر از این مدت رابطه جدیدی را شروع کنند قطعا دچار مشکل خواهد شد. زیرا این رابطه قطعا واکنشی خواهد بود و دوام زیادی نخواهد داشت، بعد از جدای خلع هایی بوجود خواهد آمد اگر طرف شما برای پر کردن این خلع های عاطفی با شخص دیگری وارد رابطه بشود نباید زیاد نگران باشید در واقع این موضوع کاملا هم بد نیست!

6.تهدید کردن

وقتی رابطه خود را از دست رفته میبینید و التماس و اصرار بی فایده بوده با خود میگوید باید تهدیدش کنم تا برگردد تنها راه همین است، اما تنها اتفاقی که با این کار روی میدهد از بین رفتن اعتماد عشقتان به شماست.

7.توهم توطئه

بجای اینکه مشکلات رابطه خود را بشناسید فقط در این تصور فرو میروید که دیگران تحمل خوشبختی و رابطه زیبای شما را نداشتند، پس به همین دلیل رابطه شما را برهم زدن اما اگر کمی احساسات را کنار بگذارید و عقلانی فکر کنید دشمنی نخواهید دید.

 

با مطالعه این اشتباهات متوجه شدیم که غریزه ما کمکی به قانون جذب عشق از دست رفته نمیکند پس باید دنبال راهی باشیم که هم علمی باشد هم درصد موفقیت بالایی در رسیدن به قانون جذب عشق از دست رفته برای ما فراهم کند.

قانون جذب عشق از دست رفته

قانون جذب عشق از دست رفته

مرحله اول قانون جذب عشق از دست رفته

تماس نگیرید

پیام ارسال نکنید

واسطه نفرستید

پست های غمگین و مربوط به عشقتان در شبکه های مجازی منتشر نکنید

 

مرحله دوم قانون جذب عشق از دست رفته

مرحله دوم قانون جذب عشق مربوط به زمان قطع ارتباط است. تکنیک ها و اقداماتی که شما باید در زمان قطع ارتباط انجام بدهید تا در مسیر جذب عشق رفته پیشرفت کنید.

در مرحله دوم جذب کردن عشق از دست رفته  شما باید احساس منفی که در طول رابطه و زمان تنش رابطه بوجود آمده است را ازبین ببرید تا زمانی که این احساس منفی نسبت به شما وجود داشته باشد تمام اقدامات شما با واکنش منفی مواجه خواهد شد.

مرحله سوم قانون جذب عشق از دست رفته

در مرحله سوم شما باید با کمک قانون جذب و تکنکی های ان ال پی (برنامه ریزی عصبی کلامی) خودتان را در ناخودآگاه عشقتان با احساس مثبت مرتبط کنید، باید باور وی را نسبت به رابطه و خود و آینده رابطه تغییر دهید تا ناخودآگاه ایشان متقاعد شو بازگشت به رابطه اشتباه نیست با انجام این نکات ما قادر خواهیم بود عشقمان را به رابطه برگردانیم.

مرحله چهارم قانون جذب عشق از دست رفته

در مرحله چهارم باید با استفاده از قانون جذب و ان ال پی ارتباط غیر مستقیم را با ناخودآگاه عشقمان برقرار کنیم این کار اهمیت زیادی دارد و اگر بصورت درست انجام شود میتوانیم عشقمان را به رابطه برگردانیم. در این مرحله از نظریه پروانه ای و نظریه شش درجه جدایی استفاده میشود.

مرحله پنجم قانون جذب عشق از دست رفته

مرحله پنجم مرحله آخر است که باید به بهترین شکل ممکن و با تمرکز و دقت انجام پذیرد این مرحله شامل برقراری ارتباط مستقیم، تاثیر گذاری مستقیم است، برای اینکه مرحله پنجم بصورت عالی اجرا شود شما باید با تکنیک های پیام دادن زبان بدن تکنیک های ارتباطی مستقیم تکنیک های صحبت کردن راجب خود آشنایی کامل داشته باشید.

در صورت علاقه مندی به آموزش مراحل وتکنیک های ان ال پی و جذب برای ترمیم رابطه از دست رفته میتوانید به شماره زیر از طریق تلگرام، واتس آپ یا ویسپی، پیام بدید و سوالات خودتون رو بصورت رایگان ارسال کنید. پاسخگویی در اسرع وقت انجام میگیرد.

پاسخگویی فقط به روش های زیر و از طریق این نرم افزار ها صورت میگیرد صورت میگیرد:

تلگرام telegram

واتس آپ Whatsapp

ویسپی Wispi

09212939541

مقالات مرتبط:                                                      ارتباط با ما

بازگشت به رابطه برای ازدواج

عاشق کردن زنان و مردان

تبدیل رابطه دوستی به ازدواج

دینامیک های مرد و زن در روابط عاشقانه

چگونه با اعتماد بنفس باشیم

لینک کانال تلگرام: https://telegram.me/sarbargetaze

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *