تیپ شخصیتی

شخصیت شناسی کاوشگران

اگر در تست روانشناسی شخصیت شما مشخص شده که شخصیت کاوشگر دارید بخوانید.

شخصیت شناسی کاوشگران

کاوشگران آخرین تیپ شخصیتی و خاص ترین دسته شخصیت ها هستند. این افراد در کل بسیار تنوع طلب و دمدمی مزاج اند. ویژگی کلی تیپ شخصیتی کاوشگر انعطاف پذیری، نو آوری و جسارت است. شخصیت شناسی کاوشگران نشان میدهد که آنان به شدت عملگرا هستند. آنها از داشتن حاشیه در زندگی خود لذت میبرند. و انجام کارهای روتین کاوشگران را خسته میکند.

درباره ی انواع شخصیت کاوشگر و ویژگی های منحصر بفرد هریک از آنان در ادامه مقاله سربرگ تازه صحبت خواهیم کرد. فراموش نکنید که این تست را برای دوستان خود بفرستید تا آنها هم با شخصیت شما و خودشان بیشتر آشنا شوند.

انواع شخصیت کاوشگر

شخصیت های کاوشگر به چهار دسته تقسیم میشوند. اولین دسته شخصیت های چیره دست هستند، که افرادی به شدت عملگرا هستند. این افراد یک آچار فرانسه برای همه هم گروهی های خود هستند.

دسته دوم تیپ شخصیتی ماجراجو است که اسم این تیپ شخصیتی نمایانگر ویژگی های شخصیتیشان است. آنها همیشه برای گردش و یافتن دست آورد های جدید آماده اند. و میتوانند هنرمندان چیره دستی باشند. دسته بعدی شخصیت کارآفرین است که شخصیت شناسی کاوشگران نشان میدهد این افراد دوست دارند همیشه هیجانی را در زندگی خود داشته باشند. و این کار به آنها انرژی مضاعف میدهد.

0%

معرفی کردن خودم برایم سخت است.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب در افکار خودم غرق میشوم و محیط اطراف را فراموش میکنم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

سعی میکنم سریع پیامهای پاسخ داده نشده را جواب دهم چون پیامهای خوانده نشده کلافه ام میکنند

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟
Show hint

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

حتی در شرایط سخت و فشار زیاد میتوانم آرام و متمرکز بمانم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

معمولا من مکالمات را شروع میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت کاری را صرفا از روی کنجکاوی انجام میدهم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

احساس میکنم از دیگران برتر هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

منظم بودن اهمیت بیشتری از سازگار بودن با شرایط برایم دارد

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

معمولا بسیار با انگیزه و پر انرژی هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

ترجیح میدهم در بحث ها بازنده باشم تا دل دیگران را بشکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

احساس میکنم اغلب لازم است برای دیگران رفتار هایم را توضیح دهم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

محیط خانه و محل کار من کاملا مرتب است

برایم مهم نیست که در مرکز توجه باشم یا نه!

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

خودم را بیشتر عملگرا میدانم تا خلاق و متفکر

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

دیگران به ندرت میتوانند من را ناراحت کنند.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا بسیار دقیق برای سفرهایم برنامه ریزی میکنم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به سختی میتوانم با احساسات دیگران ارتباط برقرار کنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

خلق و خوی من میتواند به سرعت تغییر کند.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

در مباحث مورد نظر من، حقیقت موجود از عرف و باورهای عمومی مهم تر است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت درباره ی تاثیر کارهایم بر دیگران فکر میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من بیشتر برای اتفاقات تصادفی زمان صرف میکنم تا برنامه ریزی های مشخص

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا به دیگران حسادت میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من برنامه ریزی و عملکرد صحیح بر اساس آن مهمترین بخش یک پروژه است.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت در خیالات خودم گم میشوم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب اوقات با قدم زدن در طبیعت متوجه میشوم که در تفکرات خودم غرق شده ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر کسی به پیام من دیرتر پیام دهد نگران میشوم که نکند کار اشتباهی کرده ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به عنوان یک والد ترجیح میدهم فرزندم قلب مهربانی داشته باشد تا باهوش باشد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اجازه نمیدهم کسی روی کارها و تصمیماتم تاثیر بگذارد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

رویاهای من بر اساس حقایق زندگی ام بنا شده است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر وارد محل کار جدیدی شوم طولی نمیکشد که در آنحا به کارها و ارتباط با دیگران مسلط شوم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر بداهه کار انجام میدهم تا با برنامه ریزی قبلی

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر احساساتم من را کنترل میکنند تا من احساساتم را!

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

از فعالیتهی بازیگری و در کل فعالیت هایی با شرایط لباس پوشیدن و نقش بازی کردن لذت میبرم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر ایده ها و نظرات من غیر واقعی و خیالی است تا واقع بینانه

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

از نظر دیگران ساکت و کم حرف هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر کسب و کاری داشته باشم برایم سخت است که کارمندان متعهد اما ضعیف را اخراج کنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب درمورد دلایل وجود انسان و جایگاهم در جهان هستی فکر میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

در تصمیم گیری های مهم، منطق برای من مهم تر از احساسات است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر دوستانم ناراحت باشند سعی میکنم از آنها حمایت عاطفی کنم تا راه صحیح مقابله را به آنها بگویم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

هیچ مشکلی با درست کردن جدول زمانی و حرکت طبق نقشه ندارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من انجام کار دست حتی در کارهای گروهی اهمیت بیشتری از همکاری با دیگران دارد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من باید به نظر همه احترام گذاشته شود حتی اگر نظرات دیگران از پایه و اساس اشتباه باشد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

حس میکنم بعد از گذراندن وقت با دیگران انرژی بیشتری دارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب وسایل خود را جا میگذارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر خودم ثبات عاطفی زیادی دارم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر اتاق پر از جمعیت باشد من ترجیح میدهم کنار دیوار بمانم و از رفتن بین جمعیت پرهیز میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

ترجیح میدهم کارها را به تعویق بیاندازم تا وقتی که حوصله انجام آنها را داشته باشم حتی اگر زمان کافی برای انجام همه آنها نداشته باشم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من ترجیح میدهم بین دیگران محبوب باشم تا اینکه قدرتمند دیده شوم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

همیشه به چیزهایی مثل کتاب، فیلم و هنر علاقه داشته ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا در جمع ابتکار عمل را به دست میگیرم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

تست شخصیت شناسی
شخصیت تحلیلگر
شخصیت دیپلمات
شخصیت نگهبان
شخصیت کاوشگر

دسته آخر گروه سرگرم کننده هستند. معمولا انسانهایی شوخ طبع و ایده پردازند. و زندگی را برای همه جذاب تر میکنند. اگر شخصیتی سرگرم کننده دارید، بی شک اطرافیان شما از بودن در کنارتان لذت میبرند. و علاقه زیادی به حضور شما در جمع هایشان دارند.

شخصیت شناسی چیره دستان

چیره‌دستان عاشق اکتشاف با دست و چشم خود، لمس کردن و بررسی کردن جهان اطراف با تفکر و کنجکاوی هستند. افراد دارای این نوع شخصیت توانایی سازندگی را در ذات خود دارند. و پریدن از روی  یک پروژه به پروژه بعدی لذت میبرند. این افراد از ساختن وسایل بیهوده اما سرگرم کننده لذت میبرند.

شخصیت‌های چیره‌دست اغلب مکانیک و مهندس هستند. هیچ چیزی برای چیره دستان شادی‌آورتر از کثیف کردن دستها و جدا کردن اجزا و سر هم کردن دوباره آنها نیست. حتی اگر این کار تاثیر چشم گیری هم بر کارای ابزار ها نداشته باشد. آنها کار را با آزمون و خطا شروع میکنند تا ایراد را پیدا کنند.

صبر زیاد و دست و دلبازی از ویژگی های این تیپ شخصیتی است. چیره دستان از به اشتراک گذاشتن تجارب یا داشته های خود لذت میبرند. شخصیت شناسی کاوشگران درباره ی گروه چیره دستان نشان میدهد که اکثر افراد دارای این شخصیت مردان هستند. و یا حداقل دوست دارند که مرد باشند. و اغلب دختران چیره دست در نوجوانی خود را شبیه به مردان میکنند.

افراد مشهور دارای شخصیت چیره دست

مایکل جوردن، میچل رودریگز،دنیل کریج و کلینت ایست وود دارای شخصیت چیره دست هستند. البته افرادی مثل آریا استارک در سریال بازی تاج و تخت و جیمز باند نیز از جمله افراد مشهور دارای شخصیت چیره دست هستند.

شخصیت ماجراجو

یکی از افراد که در تست شخصیت شناسی، یک ماجراجو شناخته شد درباره ی خودش گفته بود:

من در طول روز عوض می‌شوم. وقتی از خواب بیدار می‌شوم یک شخص هستم و وقتی می‌خواهم بخوابم مطمئنم که شخص دیگری شده‌ام.

خب احتمالا باب دیلان همان راوی جمله بالا به خوبی خودش را شناخته و توانسته آنرا منتقل کند. شخصیت شناسی افراد ماجراجو نشان میدهد که آنها در هر لحظه و هر ساعت از شبانه روز درحال تصمیم گیری درباره ی  اهداف و ارزش های جدید هستند. و احتمالا همه افراد زندگی آنها میتوانند برای آنها الهام بخش باشند.

ماجراجو ها را نمیتوانید در قفس بیاندازید. آنها بی نهایت بلند پرواز و عاشق شکستن قوانین هستند. آنها توانایی عجیبی در تغییر دادن رسم رسومات و سنت ها دارند. هیچکس نمیتواند آنها را مجبور کند بر طبق عرف عمل کنند. چون آنها انقلابیون ذاتی هستند. برخلاف نگهبانان که آرمان زندگیشان چسبیدن به رسم ها و سنت هاست!

با وجود تمام علاقه ای که این دسته به دیده شدن و شکستن قوانین دارند، آنها بی شک درون گرا هستند. و برای دریافت انرژی دوباره نیاز دارند در خلوت خود تفکر و کاوش کنند. آنها برای رسیدن به اهداف خود از هیچ ریسکی فروگذار نمیکنند. و در بسیاری از موارد این ریسک پذیری باعث پیشرفت سریع آنها به نسبت دیگران میشود.

روحیه انتقاد پذیری در این افراد پایین است چرا که آنها ریسک کردن و اشتباه کردن را راهی برای رسیدن به اهداف و پیشرفت میدانند. پس ممکن است انتقاد از آنها شما را به دردسر و بحث های طولانی بکشاند. افراد ماجرا جو استعداد خودخواه و خود محور شدن را دارند. اما این برای آنها یک انتخاب است. چرا که در شخصیت شناسی کاوشگران، تمام هم گروهی هایش روحیه بخشندگی شدیدی دیده میشود.

شخصیت شناسی کاوشگران
چهار شخصیت تحلیلگر، دیپلماتف نگهبان و کاوشگر

افراد مشهور دارای شخصیت ماجراجو

آوریل لاویگنه خواننده معروف، مایکل جکسون، بریتنی اسپیرز و لانا دل ری همگی جزو افراد مشهور دارای شخصیت ماجراجو هستند. شخصیت ماجراجو ها انقدر برای دارندگان آن تعریف شده است که این ویژگی ها را در ظاهر افراد میتوان دید.

شخصیت شناسی کاوشگران کارآفرین

شخصیت شناسی کاوشگران کارآفرین  نشان میدهد که آنها تاثیر گذاری بالایی بر محیط اطرافشان دارند. آنها اصلا خجالتی نیستند. و در یک مهمانی به راحتی میتوانند از یک جمع به جمع دیگری بروند و با شوخی ها و کارهای سرگرم کننده شان همه را به سمت خود جذب کنند. آنها بسیار علاقه دارند که مرکز توجه باشند.

کار آفرینان نمیتوانند درباره ی مسائل انتزاعی به مدت طولانی صحبت کنند. آنها بیشتر دوست دارند درباره ی مسائل عملی صحبت کنند. تمرکز پایین آنها روی کارهایشان یکی از بزگترین ایرادات آنهاست. کار آفرینان به جای اینکه در یک مسیر ثابت قدم باشند و سعی کنند ایراداتشان را به مرور زمان رفع کنند، بلافاصله آن حرفه را رها میکنند و به سراغ سرگرمی جدیدی میروند. برای آنها از این شاخه به آن شاخه پریدن شیوه زندگی است.

کار آفرینان درست مثل تمام هم گروهی هایشان جرئت بالایی برای ریسک کردن دارند و داشتن شیوه زندگی مخاطره آمیز برای آنها امری عادی است. به همین دلیل است که محیط های اداری، قانونمند و آموزشی برای آنها چالش برانگیز است. برای اینکه بتوانند این مشاغل را انتخاب کنند باید به بلوغ ذهنی بالایی رسیده باشند. تا بتوانند شخصیت خود را با این شیوه کاری هماهنگ کنند.

کار آفرینان به تغییرات حساس اند اما نه تغییرات لباس یا نخوه آرایش بلکه به تغییرات شیوه های فکری و ایده های عملی! این درحالی است که سایر تیپ های شخصیتی برای دریافت چنین بینشی درباره دیگران باید وقت و انرژی بسیاری را صرف کنند. آنها باید به یاد داشته باشند که همه دوست ندارند اسرارشان را برملا کنند. به همین خاطر است که این توانایی بالفطره گاهی برای آنان مشکل ساز میشود.

اشخاص معروف دارای شخصیت کارآفرین

اشخاص معروف دارای شخصیت کارآفرین از جمله: ارنست همینگوی نویسنده معروف، خواننده معروف مدونا و سامودل جکسون هستند. مرد مورچه ای هم در این فیلم دارای شخصیت مشابهی بود.

شخصیت شناسی تیپ شخصیتی سرگرم کننده

مرلین مونرو دارای تیپ شخصیت سرگرم کننده خود میگوید: من خودخواه، بی‌حوصله و کمی متزلزل هستم. من مرتکب اشتباه می‌شوم، کنترل خود را از دست می‌دهم و گاهی اوقات نمی‌شود تحملم کرد. اما اگر نتوانید وقتی در بدترین حالت هستم مرا تحمل کنید، قطعاً شایستگی وقتی در بهترین حالت خود هستم را ندارید.

این توضیحات نشان میدهد که این افراد دارای شخصیتی بسیار دمدمی مزاج هستند. اگر سرگرم کننده ها را در بهترین حالت خود ببینید شاید با خود فکر کنید که او بهترین و دوست داشتنی ترین فرد روی زمین است. اما روزی که عصبانیت او را ببینید قطعا پشیمان میشوید. شخصیت شناسی کاوشگران نشان داده که تیپ شخصیتی سرگرم کننده دارای انرژی مثبت بی نهایتی هستند. به سختی میتوان انها را خالی از انرژی کرد.

تیپ شخصیتی سرگرم کننده بویی از سخاوت نبرده است. این افراد در به اشتراک گذاشتن اموال، زمان و دارایی هایشان اصلا دست و دل باز نیستند. اما این ویژگی منفی به حس خوبی که بودن در کنار آنها به شما میدهد میچربد. شوخ طبعی منحصر به فرد آنها بی شک زبانزد اطرافیان است. آنها به مد و لباس علاقه دارند. خوش سلیقه گی آنها در توانایی زیبایی شناسی آنها نهفته شده است.

تیپ شخصیتی سرگرم کننده برای بازیگری بی نهایت استعداد دارد. آنها از درگیر شدن با مسائل مهم و چالش برانگیز خودداری میکنند. هرچند درباره ی نزدیکانشان از هیچ تلاشی برای حل مشکل فروگذار نمیکنند. ( البته با در نظر گرفتن قوانین غیر سخاوتمندانه شان!) آنها بی شک خود را لایق بهترین ها میدانند. و از هر فرصتی برای رسیدن به اهدافشان استفاده میکنند.

افراد مشهور دارای شخصیت سرگرم کننده

ادل، مرلین مونرو، جیمی فاکس، مایلی سایرس و جک در فیلم تایتانیک از افراد مشهور دارای شخصیت سرگرم کننده هستند.

؛؛شما میتوانید از طریق تلگرام و واتس آپ به صورت رایگان با تیم روانشناسی سربرگ تازه در ارتباط باشید و سوالات خودتان را بپرسید. ما به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات شما همراهان عزیز سربرگ تازه هستیم؛؛

۰۲۱۹۱۳۰۵۰۵۹

۰۹۱۲۹۳۰۵۰۲۰

Telegram (برای ارتباط سریع تر با تلگرام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

Whatsapp (برای ارتباط سریع تر با واتس آپ روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

کانال روانشناسی: sarbargetaze

میانگین امتیاز / 5. تعداد رای ها

برچسب ها

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
آیا سئوالی دارید ؟

09129305020

در تلگرام بپرسید