تیپ شخصیتی

شخصیت شناسی دیپلمات ها

درباره ی شخصیت های دیپلمات بخوانید

شخصیت شناسی دیپلمات ها

شخصیت شناسی دیپلمات ها درکل بر مبنای احساسات بنا شده است. عموما شخصیت درونگرا و متفکری دارند. آنها به دنبال پیدا کردن توانایی های فردی هستند. و با اطرافیانشان مثل یک هدیه خدا دادی برخورد میکنند.

شخصیت شناسی دیپلمات ها نشان داه است که آنها هرگز نمیتوانند دیگران را خوار و حقیر بدانند. بلکه ارزش انسانی اطرافیانشان برایشان مهم است. درباره ی شخصیت شناسی دیپلمات ها در ادامه مقاله سربرگ تازه بیشتر بخوانید.

گوته درباره ی شخصیت های دیپلمات میگوید:

با هرکس آنچنان رفتار کن که اگر بی نقص بودند رفتار میکردی و به آنها کمک کن آن چیزی بشوند که توانایی اش را دارند.

انواع شخصیت های دیپلمات

دسته دیپلمات ها دارای چهار تیپ شخصیتی متفاوت است. شخصیت مدافع، شخصیت های میانجی، شخصیت مبارز و شخصیت پیشکسوت. در ادامه درباره ی انواع شخصیت های دیپلمات توضیح خواهیم داد.

0%

معرفی کردن خودم برایم سخت است.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب در افکار خودم غرق میشوم و محیط اطراف را فراموش میکنم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

سعی میکنم سریع پیامهای پاسخ داده نشده را جواب دهم چون پیامهای خوانده نشده کلافه ام میکنند

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟
Show hint

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

حتی در شرایط سخت و فشار زیاد میتوانم آرام و متمرکز بمانم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

معمولا من مکالمات را شروع میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت کاری را صرفا از روی کنجکاوی انجام میدهم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

احساس میکنم از دیگران برتر هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

منظم بودن اهمیت بیشتری از سازگار بودن با شرایط برایم دارد

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

معمولا بسیار با انگیزه و پر انرژی هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

ترجیح میدهم در بحث ها بازنده باشم تا دل دیگران را بشکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

احساس میکنم اغلب لازم است برای دیگران رفتار هایم را توضیح دهم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

محیط خانه و محل کار من کاملا مرتب است

برایم مهم نیست که در مرکز توجه باشم یا نه!

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

خودم را بیشتر عملگرا میدانم تا خلاق و متفکر

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

دیگران به ندرت میتوانند من را ناراحت کنند.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا بسیار دقیق برای سفرهایم برنامه ریزی میکنم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به سختی میتوانم با احساسات دیگران ارتباط برقرار کنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

خلق و خوی من میتواند به سرعت تغییر کند.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

در مباحث مورد نظر من، حقیقت موجود از عرف و باورهای عمومی مهم تر است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت درباره ی تاثیر کارهایم بر دیگران فکر میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من بیشتر برای اتفاقات تصادفی زمان صرف میکنم تا برنامه ریزی های مشخص

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا به دیگران حسادت میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من برنامه ریزی و عملکرد صحیح بر اساس آن مهمترین بخش یک پروژه است.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت در خیالات خودم گم میشوم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب اوقات با قدم زدن در طبیعت متوجه میشوم که در تفکرات خودم غرق شده ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر کسی به پیام من دیرتر پیام دهد نگران میشوم که نکند کار اشتباهی کرده ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به عنوان یک والد ترجیح میدهم فرزندم قلب مهربانی داشته باشد تا باهوش باشد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اجازه نمیدهم کسی روی کارها و تصمیماتم تاثیر بگذارد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

رویاهای من بر اساس حقایق زندگی ام بنا شده است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر وارد محل کار جدیدی شوم طولی نمیکشد که در آنحا به کارها و ارتباط با دیگران مسلط شوم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر بداهه کار انجام میدهم تا با برنامه ریزی قبلی

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر احساساتم من را کنترل میکنند تا من احساساتم را!

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

از فعالیتهی بازیگری و در کل فعالیت هایی با شرایط لباس پوشیدن و نقش بازی کردن لذت میبرم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر ایده ها و نظرات من غیر واقعی و خیالی است تا واقع بینانه

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

از نظر دیگران ساکت و کم حرف هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر کسب و کاری داشته باشم برایم سخت است که کارمندان متعهد اما ضعیف را اخراج کنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب درمورد دلایل وجود انسان و جایگاهم در جهان هستی فکر میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

در تصمیم گیری های مهم، منطق برای من مهم تر از احساسات است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر دوستانم ناراحت باشند سعی میکنم از آنها حمایت عاطفی کنم تا راه صحیح مقابله را به آنها بگویم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

هیچ مشکلی با درست کردن جدول زمانی و حرکت طبق نقشه ندارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من انجام کار دست حتی در کارهای گروهی اهمیت بیشتری از همکاری با دیگران دارد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من باید به نظر همه احترام گذاشته شود حتی اگر نظرات دیگران از پایه و اساس اشتباه باشد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

حس میکنم بعد از گذراندن وقت با دیگران انرژی بیشتری دارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب وسایل خود را جا میگذارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر خودم ثبات عاطفی زیادی دارم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر اتاق پر از جمعیت باشد من ترجیح میدهم کنار دیوار بمانم و از رفتن بین جمعیت پرهیز میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

ترجیح میدهم کارها را به تعویق بیاندازم تا وقتی که حوصله انجام آنها را داشته باشم حتی اگر زمان کافی برای انجام همه آنها نداشته باشم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من ترجیح میدهم بین دیگران محبوب باشم تا اینکه قدرتمند دیده شوم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

همیشه به چیزهایی مثل کتاب، فیلم و هنر علاقه داشته ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا در جمع ابتکار عمل را به دست میگیرم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

تست شخصیت شناسی
شخصیت تحلیلگر
شخصیت دیپلمات
شخصیت نگهبان
شخصیت کاوشگر

شخصیت مدافع

شخصیت مدافع دارای آرمان های خاص خودش است. و مهمترین هدف این تیپ شخصیتی تاثیر گذاری بر دنیای اطراف است. آنها به داشتن ایده های آرمان گرایانه و اخلاقی مشهور اند. و تمام تلاششان از بین بردن ریشه ی ظلم و جور در جهان است.

اگر دارای شخصیت مدافع هستید، بدانید که کمتر از یک درصد از افراد در سرتاسر جهان شخصیت مشابه شما دارند. احتمالا علاقه زیادی به شرکت در اقدامات بشر دوستانه و کمک های مردمی دارید. شاید اصلا یکی از اهداف زندگیتان کمک به دیگران باشد.

شخصیت شناسی دیپلمات ها درباره ی افراد مدافع مشخص میکند که توانایی بی نظیر آنها در تلاش های بی وقفه مثال زدنی است. اما از خود گذشتگی شما معمولا شما را به سمت تلاش برای دیگران میکشاند و نه برای رسیدن به اهداف شخصی.

عشق و احساسات قوی در قلب شما نهادینه شده است که جزیی از شخصیت شماست. و توانایی عجیب شما برای مکالمات یا سخنرانی های صمیمی و از روی انسانیت نیز نشات گرفته از همین هدیه الهی است که در وجودتان قرار داده شده است.

شغل های مورد علاقه شما احتمالا پرستاری، پرستاری کودک، مددکاری اجتماعی یا تیم های نجات است. چون بر اساس تحلیل های شخصیتی مدافع، اصلا هدف شما از زندگی کمک به دیگران است. و اگر روزی از این کار دست بکشید زندگی برایتان بیهوده خواهد بود. و شما به صورت بیمار گونه ای ناامید خواهید بود.

ویژگی های کلی شخصیت مدافع:

 • خلاق
 • بصیر و پر بینش
 • با انگیزه و انگیزه دهنده
 • مصمم
 • نوع دوست
 • بسیار حساس
 • سخت میتوان آن ها را شناخت
 • کمالگرا
 • نیازمند انگیزه و دلیل برای زندگی
 • زود جوش

افراد مشهور دارای شخصیت مدافع

مارتین لوتر، نلسون ماندلا، مادر ترسا ، لیدی گاگا و نیکول کیدمن جزو افراد مشهور . دارای شخصیت مدافع هستند. بی شک اقدامات عظیم این افراد در زمینه نوع دوستی و بشر دوستانه به خوبی نشان دهنده صحت شخصیت شاسی دیپلمات ها در باره این گروه است.

شخصیت شناسی دیپلمات ها
افراد مشهور دارای شخصیت دیپلماتیک

شخصیت شناسی دیپلمات های میانجی

شخصیت شناسی دیپلمات ها در باره ی گروه میانجی مشخص میکند که به نسبت دسته مدافع ها معمول تر هستند. ۴ درصد از افراد جامعه را میانجی ها تشکیل داده اند. این افراد ذهنی خلاق و محافظه کار دارند. آنها دارای توانایی پیدا کردن نقاط مثبت حتی در بدترین افراد هستند. و سعی میکنند این مثبت نگری را به دیگران نیز منتقل کنند.

این افراد مدام به دنبال بهتر کردن اوضاع حتی در بدترین شرایط هستد. هرچند ممکن است در دیدگاه دیگران بسیار آرام، خجالتی یا محتاط دیده شوند. در وجود آنها الماسی وجود دارد که مشخصا میدرخشد.

میانجی ها از کج فهمی ها یا سوء تفاهم ها به شدت بیزارند. و شاید به این خاطر چندان اجتماعی نیستند. اما وقتی بتوانند هم کلام مناسبی پیدا کنند که آنها را درک کند، بی مهابا صحبت میکنند. و سرشار از احساس خوشحالی به ارتباط با این افراد ادامه میدهند.

میانجی ها مثل سایر افراد دسته دیپلمات ها، زندگی را بر اساس احساساتشان بنا میکنند. و کمتر پیش می آید منطقی درباره ی موضوعات فکر کنند. آنها برای داشتن انگیزه یا انگیزه دادن به دیگران نیازی به تهدید یا تنبیه ندارند. چرا که آنها با قلبشان کارها را پیش میبرند. این برای آنها افتخار بزرگی است اما از آنجا که همه این ویژگی را درک نمیکنند، گوشه گیری میانجی ها اصلا غیر عادی نیست.

شخصیت شناسی دیپلمات ها درباره ی تیپ شخصیتی میانجی میگوید که آنها توانایی بی نظیری در فهماندن صحیح ایده هایشان به دیگران با استفاده از مثال ها یا استعاره ها دارند. به همین دلیل معلمی شغل ایده آلی برای این دسته از افراد است. در دنیای فانتزی میانجی ها پیدا کردن جایگاه اصلی خودشان و دیگران در زندگی بسیار اهمیت دارد.

درست مثل همه  دیپلماتها، میانجی ها نیز فیلسوف ها و عارفان ذاتی هستند.  تحلیل شخصیت میانجی نشان میدهد که توانایی آنها برای یادگیری یک زبان جدید بی نظیر است. شنوندگان خوبی هستند اما کمتر حرف میزنند. توجه آنها معطوف به چند نفر خاص است. و این ممکن است اطرافیانشان را دلخور کند. اما این به معنی دوست نداشتن دیگران نیست بلکه تقسیم انرژِی بین افراد مختلف آنها را خسته میکند.

افراد معروف با شخصیت میانجی

جولیا رابرتز، جانی دپ، ویلیام شکسپیر و آلیسیا کیز افراد معروفی هستند که دارای شخصیت میانجی میباشند.

شخصیت شناسی افراد مبارز

افراد مبارز دارای روحی بسیار آزاد هستند. و از گذراندن روزهایشان در روابط دوستانه و اجتماعی بیشتر لذت میبرند. آنها چندان نیازی به داشتن هیجانات روزمره و عادی ندارند. آنها از سر و کله زدن با پازل روزگار برای پیدا کردن راه حل این معمای بزرگ لذت میبرند. افراد مبارز در شخصیت شناسی دیپلمات ها بر خلاف شخصیت شناسی تحلیل گر ها، دنیا را گروهی از احساسات میدانند. آنها چندان به منطق اهمیت نمیدهند.

مبارزان توانایی رهبری دارند. اما تنها در صورتی که مجبور باشند. آنها ترجیح میدهند در روتین زندگی خود بسر ببرند. آنها حس آرامش زندگی خود را با هیچ چیز عوض نمیکنند. اما زمانی که بخواهند این کار را انجام دهند، بی شک تمام دنیا را برای رسیدن به آرمان هایشان بهم میریزند. آنها میتوانند به راحتی به دیگران انگیزه ببخشند. و مثل یک آهنگ شاد همه افراد را به رقص بیاورند.

ویژگی های منفی افراد مبارز:

 • توانایی های فیزیکی پایین
 • توانایی تمرکز پایین
 • فکر کردن بیش از اندازه
 • مضطرب
 • بیش از اندازه احساساتی
 • قبول نکردن نقایص در زندگی

ویژگی های مثبت شخصیت شناسی افرادمبارز:

 • کنجکاو
 • بینش دقیق
 • پر انرژی و انرژی دهنده
 • مهارتهای ارتباطی بالا
 • آرام و آرامش بخش
 • صمیمی و دوست داشتنی

افراد مشهور با شخصیت مبارز

رابین ویلیامز، راسل برند، کلی کلارکسون ویل اسمیت و مگ رایان و اسپایدر من در فیلم مرد عنکبوتی دارای شخصیت های مبارز بوده اند. افراد مشهور دیگری نیز با شخصیت مبارز وجود دارند از جمله جنیفر کلر و ویلی ونکا.

شخصیت شناسی دیپلماتهای پیشکسوت

دیپلمات های پیشکسوت بر خلاف سه هم گروهی های خود دارای شخصیتی برون گرا هستند. آنها معمولا سیاست مدار، استاد راهنما و یا معلم میشوند. چرا که در شخصیت شناسی دیپلماتهای پیشکسوت رهبری ذاتی وجود دارد. آنها با انگیزه قوی که در ذات آنها قرار داده شده میتوانند دیگران را برای رسیدن به یک هدف واحد همراهی کنند.

شخصیت های پیشکسوت مصمم و قابل اعتماد است. آنها دارای احساسات لطیفی هستند درحالی که استعداد منطقی بودن و علت یابی را نیز از شخصیت های تحلیلگر به ارث برده اند. شخصیت های پیشکسوت احساسات بسیار آسیب پذیری دارند.

آنها برای دریافت و همدلی با احساسات دیگران توانایی باور نکردنی دارند. و میتوانند برای پیدا کردن راه حل مشکلات مثل قهرمان های داستان های تخیلی عمل کنند. اما اگر محدودیتی انها را به چالش بکشد، و یا کسی مایل به دریافت کمک نباشد، بی سر و صدا خودشان را ناپدید میکنند.

از جمله ویژگی های مثبت پیشکسوتان صبوری و قابل اعتمادی، نوع دوستی و کاریزما به همراه توانایی رهبری ذاتی میباشد. و ویژگی های منفی این نوع افراد از نظر شخصیت شناسی دیپلمات ها اید آل گرایی بسیار بالا، از خودگذشتگی بیش از اندازه، عزت نفس نوسانی و حساسیت بیش از اندازه است.

افراد مشهور با شخصیت پیشکسوت

افراد مشهور با شخصیت پیش کسوت از جمله باراک اوباما، اوپرا وینفری، سین کانری، جنیفر لورانس و دنریس تارگرین میباشند.

؛؛شما میتوانید از طریق تلگرام و واتس آپ به صورت رایگان با تیم روانشناسی سربرگ تازه در ارتباط باشید و سوالات خودتان را بپرسید. ما به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات شما همراهان عزیز سربرگ تازه هستیم؛؛

۰۲۱۹۱۳۰۵۰۵۹

۰۹۱۲۹۳۰۵۰۲۰

Telegram (برای ارتباط سریع تر با تلگرام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

Whatsapp (برای ارتباط سریع تر با واتس آپ روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

کانال روانشناسی: sarbargetaze

پکیج بازگشت به عشق و ازدواج
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
آیا سئوالی دارید ؟

09129305020

در تلگرام بپرسید