تیپ شخصیتی

شخصیت شناسی تحلیل گر

درباره ی شخصیت تحلیل گر خود بیشتر بدانید

شخصیت شناسی تحلیل گر

اگر در تست شخصیت شناسی، شخصیت تحلیلگر در شما تشخیص داده شده است، باید بدانید که شما قانونمند و کمال طلب هستید. زندگی شخصی شما یک راز مگو است. که کمتر کسی از آن سر در می آورد. شخصیت تحلیل گر یکی از نایاب ترین تیپ های شخصیتید رشخصیت شناسی است.

این دسته از  افراد بسیار منطقی، مدیر و توانا هستند. و اکثر جمعیت این دسته ی نایاب را آقایان تشکیل میدهند. اینگونه افراد دائم در حال بررسی و آنالیز مسائل هستند. آنها در تصمیم گیری بسیار قوی و آرمان گرایانه رفتار میکنند. و توانایی ذاتی برای قضاوت و تحلیل مسائل دارند. دربارهی شخصیت شناسی در سربرگ تازه بخوانید.

انواع شخصیت تحلیلگر

چهار تیپ شخصیتی متفاوت در دسته شخصیت شناسی تحلیل گر وجود دارد. که در جزییات رفتاری با یکدیگر متفاوت اند. اما کلیات شخصیت آنها مشابه است. که در ادامه آنها را معرفی و توضیح خواهیم داد.

 • شخصیت معمار
 • شخصیت فرمانده
 • شخصیت مجادله گر
 • شخصیت منطق دان
0%

معرفی کردن خودم برایم سخت است.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب در افکار خودم غرق میشوم و محیط اطراف را فراموش میکنم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

سعی میکنم سریع پیامهای پاسخ داده نشده را جواب دهم چون پیامهای خوانده نشده کلافه ام میکنند

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟
Show hint

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

حتی در شرایط سخت و فشار زیاد میتوانم آرام و متمرکز بمانم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

معمولا من مکالمات را شروع میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت کاری را صرفا از روی کنجکاوی انجام میدهم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

احساس میکنم از دیگران برتر هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

منظم بودن اهمیت بیشتری از سازگار بودن با شرایط برایم دارد

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

معمولا بسیار با انگیزه و پر انرژی هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

ترجیح میدهم در بحث ها بازنده باشم تا دل دیگران را بشکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

احساس میکنم اغلب لازم است برای دیگران رفتار هایم را توضیح دهم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

محیط خانه و محل کار من کاملا مرتب است

برایم مهم نیست که در مرکز توجه باشم یا نه!

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

خودم را بیشتر عملگرا میدانم تا خلاق و متفکر

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

دیگران به ندرت میتوانند من را ناراحت کنند.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا بسیار دقیق برای سفرهایم برنامه ریزی میکنم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به سختی میتوانم با احساسات دیگران ارتباط برقرار کنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

خلق و خوی من میتواند به سرعت تغییر کند.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

در مباحث مورد نظر من، حقیقت موجود از عرف و باورهای عمومی مهم تر است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت درباره ی تاثیر کارهایم بر دیگران فکر میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من بیشتر برای اتفاقات تصادفی زمان صرف میکنم تا برنامه ریزی های مشخص

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا به دیگران حسادت میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من برنامه ریزی و عملکرد صحیح بر اساس آن مهمترین بخش یک پروژه است.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت در خیالات خودم گم میشوم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب اوقات با قدم زدن در طبیعت متوجه میشوم که در تفکرات خودم غرق شده ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر کسی به پیام من دیرتر پیام دهد نگران میشوم که نکند کار اشتباهی کرده ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به عنوان یک والد ترجیح میدهم فرزندم قلب مهربانی داشته باشد تا باهوش باشد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اجازه نمیدهم کسی روی کارها و تصمیماتم تاثیر بگذارد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

رویاهای من بر اساس حقایق زندگی ام بنا شده است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر وارد محل کار جدیدی شوم طولی نمیکشد که در آنحا به کارها و ارتباط با دیگران مسلط شوم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر بداهه کار انجام میدهم تا با برنامه ریزی قبلی

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر احساساتم من را کنترل میکنند تا من احساساتم را!

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

از فعالیتهی بازیگری و در کل فعالیت هایی با شرایط لباس پوشیدن و نقش بازی کردن لذت میبرم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر ایده ها و نظرات من غیر واقعی و خیالی است تا واقع بینانه

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

از نظر دیگران ساکت و کم حرف هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر کسب و کاری داشته باشم برایم سخت است که کارمندان متعهد اما ضعیف را اخراج کنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب درمورد دلایل وجود انسان و جایگاهم در جهان هستی فکر میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

در تصمیم گیری های مهم، منطق برای من مهم تر از احساسات است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر دوستانم ناراحت باشند سعی میکنم از آنها حمایت عاطفی کنم تا راه صحیح مقابله را به آنها بگویم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

هیچ مشکلی با درست کردن جدول زمانی و حرکت طبق نقشه ندارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من انجام کار دست حتی در کارهای گروهی اهمیت بیشتری از همکاری با دیگران دارد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من باید به نظر همه احترام گذاشته شود حتی اگر نظرات دیگران از پایه و اساس اشتباه باشد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

حس میکنم بعد از گذراندن وقت با دیگران انرژی بیشتری دارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب وسایل خود را جا میگذارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر خودم ثبات عاطفی زیادی دارم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر اتاق پر از جمعیت باشد من ترجیح میدهم کنار دیوار بمانم و از رفتن بین جمعیت پرهیز میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

ترجیح میدهم کارها را به تعویق بیاندازم تا وقتی که حوصله انجام آنها را داشته باشم حتی اگر زمان کافی برای انجام همه آنها نداشته باشم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من ترجیح میدهم بین دیگران محبوب باشم تا اینکه قدرتمند دیده شوم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

همیشه به چیزهایی مثل کتاب، فیلم و هنر علاقه داشته ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا در جمع ابتکار عمل را به دست میگیرم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

تست شخصیت شناسی
شخصیت تحلیلگر
شخصیت دیپلمات
شخصیت نگهبان
شخصیت کاوشگر

شخصیت معمار تحلیل گر

افراد دارای شخصیت معمار افرادی جاه طلب و با اعتماد بنفس بالا هستند. آنها روی هدفشان متمرکز هستند. و بدون منحرف شدن از مسیر به سمت هدف حرکت میکنند.

شخصیت معمار معمولا به چیزی که از آنها انتظار میرود بی توجه اند. و با استقلال کامل به سمت ایده های جدید و بی بدیل خود میروند. شخصیت شناسی افراد معمار در تیپ شخصیتی تحلیلگر نشان میدهد که آنها چندان به کارهای گروهی علاقه ای ندارند.

افراد با شخصیت معمار بسیار مقید به اخلاق و ادب هستند. و در راه اجرای فضایل اخلاقی تلاش میکنند. هرچند مسیر راحت دیگری نیز پیش رو داشته باشند. تمامی رفتار های آنها حساب شده و دقیق است. بسیاری از افراد نمی توانند با قوانین و مقررات سخت گیرانه این تیپ شخصیتی کنار بیایند.

افراد با تیپ شخصیتی معمار معمولا در بروز احساسات ضعیف عمل میکنند. و به همین دلیل بیشتر افراد نمیتوانند آن ها را درک کنند. آنها در زندگی مثل یک بازی شطرنج رفتار میکنند. کاملا اصولی و طبق قوانین و منطق و البته هوش!

این افراد معمولا متعصب نیستد و درباره ی ایده های جدید با کمال میل فکر میکنند. اما قبول کردن آنها در گرو منطقی بودن این ایده هاست. نقاط ضعف شخصیت شناسی بنیان گذار:

 • مغرور
 • قضاوت کننده
 • تحلیل کننده افراطی مسائل
 • احساسات عاشقانه ضعیف

افراد با شخصیت معمار تنها ۲ درصد از جمعیت جهان هستند. که مردان اکثریت این دسته شخصیت شناسی را تشکیل میدهند. نقاط قدرت این تیپ شخصیتی:

 • اعتماد بنفس بالا
 • مستقل و مصمم در تصمیم ها
 • سخت کوش
 • روشن فکر

شخصیت های معروف مشابه معمار

میشل اوباما، فردریک نیچه، ولادمیر پوتین و آرنولد شوارتزینگر دارای شخصیت شناسی معمار هستند.

شخصیت فرمانده تحلیلگر

درست مثل سایر تیپ های شخصیتی دسته تحلیلگر این افراد مدیر، قاضی و متفکر هستند. شخصیت فرمانده معمولا پیش از انجام هر کاری درباره ی آن اطلاعات کافی جمع میکنند. تا بتوانند شیوه نوین خودشان را برای انجام کار پیش بگیرند.

افراد دارای شخصیت فرمانده به صورت ذاتی یک مدیر هستند. و میتوانند از کمترین امکانات برای داشتن بیشترین سرعت به سمت هدفشان استفاده کنند. نمیتوان از این افراد انتظار داشت مودب و مقید به اصول اخلاقی باشند. چون برای آنها هدف مهم است و نه دیگران.

شاید بهتر باشد بابت کمیاب بودن این تیپ شخصیتی سپاسگزار باشیم. چون آنها میتوانند بسیار ظالمانه با افراد حساس جامعه رفتار کنند. افراد با شخصیت نگهبان یا سیاست گذار اکثریت جمعیت جهان را تشکیل میدهند. هرچند اکثر کسب و کارهای بزرگ در دنیا را مدیون فرمانده ها هستیم.

برای افراد با شخصیت فرمانده خوشحالی در رسیدن به هدف خلاصه میشود. آنها توانایی باور نکردنی در رسیدن به اهدافی که میخواهند دارند. اگر منابع و اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند بی شک با داشتن یک برنامه راهبردی به نتیجه دلخواه میرسند. و به راحتی دیگران را نیز در رسیدن به این هدف با خود همراه میکند.

این افراد سخت فراموش میکنند. و سخت تر از آن میبخشند. علت این کینه توزی بی احساسی یا دوست نداشتن دیگران نیست. بلکه آنها دوست دارند با دیگران به مبارزه بپردازند. و پیروزی را از آن خود کنند. و زمانی لذت میبرند که کسی را در سطح خود تلاشگر و مصمم میبینند.

هیچ یک از تیپ های شخصیت شناسی تحلیلگر در بروز احساسات قوی نیستند. و این ضعف احساسات بی شک برای آنها دشمنان زیادی را بوجود می آورد. آنها داشتن یک تیم در انجام فعالیت را بسیار مهم میدانند. و قطعا موفقیت هایی که دارند را مدیون این تیم میدانند. فرمانده ها حتی پیش از موفق شدن و رسیدن به هدف، آن را تمام شده میدانند.

افراد مشابه شخصیت تحلیل گر فرمانده

افرادی نصل استیو جابز، فرانکلین روزولت، جیم کری، مالکوم مرلین و مارگارت تاتکر دارای شخصیت شناسی فرمانده هستند.

شخصیت شناسی تحلیل گر
شخصیت های تحلیل گر دارای مغز طبقه بندی شده هستند.

شخصیت شناسی مجادله گر

شخصیت مجادله گر علاقه دارد که مورد توجه دیگران قرار بگیرد. این افراد به داشتن درگیری های ذهنی و در کل تفکر کردن علاقه مند اند. مجادله گران دارای توانایی جالبی در ربط دادن موضوعات مختلف به هم برای ثابت کردن ایده های جدیدشان است.

شخصیت شناسی تحلیلگران درباره ی تیپ شخصیتی مجادله گرنشان میدهد که آنها به شدت راستگو ولی مباحث هستند. آنها میتوانند تمام روز را  درباره ی چیزی که قبول ندارند با شما بحث کنند. و موضوع را از دیدگاههای مختلف بررسی کنند.

درست مثل سایر شخصیت های تحلیلگر مجادله گران نیز دارای قوانین خاصی در زندگی خود هستند. این قوانین برای شخصیت شناسی مجادله گر سه دسته است. در مسیر تفکرات خود حرکت کن. حتی اگر مسیر نامطمئن است. ایده هایت را بدون ترس از قضاوت شدن به اشتراک بگذار و برای دفاع از ایده هایت کوتاه نیا!

نقاط مثبت در شخصیت شناسی تحلیلگر : آگاه و دارای اطلاعات زیاد هستند. دارای توانایی تفکر سریع هستند. ایده پردازان بی نظیر. پر انرژی و دارای شخصیت کاریزماتیک هستند.

نکاتمنفی شخصیت مجادله گر: بسیار مباحثه میکند، کم صبر و بی احساس، توانایی تمرکز پایین و به دور از توانایی های فیزیکی قوی.

افراد معروف مشابه شخصیت مجادله گر

سارا سیلورمن، مارک تویین، تام هنکس، توماس ادیسون، سلن دیون و کاپیتان جک اسپارو در فیلم دزدان دریایی کاراییب دارای شخصیت شناسیمجادله گر از دسته تحلیل گر هستند.

شخصیت شناسی افراد منطق دان

اینگونه افراد علاقه زیادی به داشتن قانون ثابت در زندگی و هماهنگ کردن تمامی مسائل با این قانون کلی دارند. سه درصد از افراد جامعه را شخصیت های منطق دان تشکیل میدهند. این افراد علاقه زیادی به خاص بودن دارند. و یکی از بزرگترین زجرهای دنیا معمولی بودن برای آنان است.

افراد دارای شخصیت منطق دان درست مثل سایر شخصیت های دسته تحلیل گران دارای ایده پردازی های خاص، هوش بالا و شخصیت های فلسفی هستند. مخترعین و بسیاری از کاشفان برجسته دنیا دارای شخصیت منطق دان بوده اند.

شخصیت شناسی افراد منطق دان نشان میدهد ک توانایی خاصی در تشخیص ماورای کلمات و عبارات دارند. پس دروغ گفتن به آنها اشتباهی است که هرگز نباید انجام دهید. آنها علاقه دارند ایده هایشان را با دیگران به اشتراک بگذارند. نه برای دانستن نظر آنها بلکه برای اینکه خودشان را محک بزنند و به چالش بکشند.

این خودخواهی آنها ممکن است باعث بی اعتمادی به آنها شود. اما شک نکنید که قابل اعتماد تر از منطق دان ها وجود ندارد. آنها میتوانند راهکاری دقیق و بی طرفانه ای برای حل کردن مشکل ارائه دهند. و تا پایان راه برنامه را دنبال کنند. اما از آنها انتظار گزارش نداشته باشید. آنها عادت دارند نتیجه را به رخ دیگران بکشند.

از افراد منطق دان و هیچ یک از شخصیت های دسته تحلیلگر انتظار نداشته باشید احساسات را بی نقص و کامل بروز دهند. آنها بیشتر در دادن راه حل های سریع و کاربردی متخصص اند تا همدردی و همدلی.

افراد مشهور دارای شخصیت منطقی

بیل گیتس، کریستین استوارت، آلبرت انشتین، اسحاق نیوتون و پاسکال دارای شخصیت هایمنطق دان بوده اند.

؛؛شما میتوانید از طریق تلگرام و واتس آپ به صورت رایگان با تیم روانشناسی سربرگ تازه در ارتباط باشید و سوالات خودتان را بپرسید. ما به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات شما همراهان عزیز سربرگ تازه هستیم؛؛

۰۲۱۹۱۳۰۵۰۵۹

۰۹۱۲۹۳۰۵۰۲۰

Telegram (برای ارتباط سریع تر با تلگرام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

Whatsapp (برای ارتباط سریع تر با واتس آپ روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

کانال روانشناسی: sarbargetaze

پکیج بازگشت به عشق و ازدواج
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
آیا سئوالی دارید ؟

09129305020

در تلگرام بپرسید