تیپ شخصیتی

شخصیت شناسی افراد نگهبان

اگر در تست شخصیت به شخصیت نگهبان رسیدید بخوانید.

شخصیت شناسی افراد نگهبان

شخصیت شناسی افراد نگهبان نشان میدهد این افراد شخصیتی رایج تر در میان سایر گروههای شخصیتی دارند.بیش از 40 درصد افراد جهان دارای شخصیت نگهبان هستند. این افراد دارای توانایی مدیریت بالایی هستند. و دارای روابط اجتماعی بهتری نسبت به دسته ی تحلیل گر ها و دیپلمات ها هستند.

شخصیت شناسی افراد نگهبان نشان میدهد که دارای ذهنی واقعیت گرا و مسولیت پذیر هستند. آنها معمولا قلب یک زندگی را به دست میگیرند. و با قوانینی که برای خود وضع میکنند، میتوانند رابطه عاشقانه موفقی داشته باشند. اینگونه افراد با وجود روابط عاشقانه موفقی که دارند شخصیت بسیار مناسبی برای شغل های نظامی و قانونی،ارتش و مشاغل حساس امنیتی دارند. در ادامه مقاله سربرگ تازه درباره ی شخصیت شناسی افراد نگهبان بخوانید.

0%

معرفی کردن خودم برایم سخت است.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب در افکار خودم غرق میشوم و محیط اطراف را فراموش میکنم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

سعی میکنم سریع پیامهای پاسخ داده نشده را جواب دهم چون پیامهای خوانده نشده کلافه ام میکنند

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟
Show hint

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

حتی در شرایط سخت و فشار زیاد میتوانم آرام و متمرکز بمانم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

معمولا من مکالمات را شروع میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت کاری را صرفا از روی کنجکاوی انجام میدهم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

احساس میکنم از دیگران برتر هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

منظم بودن اهمیت بیشتری از سازگار بودن با شرایط برایم دارد

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

معمولا بسیار با انگیزه و پر انرژی هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

ترجیح میدهم در بحث ها بازنده باشم تا دل دیگران را بشکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

احساس میکنم اغلب لازم است برای دیگران رفتار هایم را توضیح دهم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

محیط خانه و محل کار من کاملا مرتب است

برایم مهم نیست که در مرکز توجه باشم یا نه!

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

خودم را بیشتر عملگرا میدانم تا خلاق و متفکر

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

دیگران به ندرت میتوانند من را ناراحت کنند.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا بسیار دقیق برای سفرهایم برنامه ریزی میکنم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به سختی میتوانم با احساسات دیگران ارتباط برقرار کنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

خلق و خوی من میتواند به سرعت تغییر کند.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

در مباحث مورد نظر من، حقیقت موجود از عرف و باورهای عمومی مهم تر است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت درباره ی تاثیر کارهایم بر دیگران فکر میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من بیشتر برای اتفاقات تصادفی زمان صرف میکنم تا برنامه ریزی های مشخص

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا به دیگران حسادت میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من برنامه ریزی و عملکرد صحیح بر اساس آن مهمترین بخش یک پروژه است.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به ندرت در خیالات خودم گم میشوم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب اوقات با قدم زدن در طبیعت متوجه میشوم که در تفکرات خودم غرق شده ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر کسی به پیام من دیرتر پیام دهد نگران میشوم که نکند کار اشتباهی کرده ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به عنوان یک والد ترجیح میدهم فرزندم قلب مهربانی داشته باشد تا باهوش باشد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اجازه نمیدهم کسی روی کارها و تصمیماتم تاثیر بگذارد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

رویاهای من بر اساس حقایق زندگی ام بنا شده است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر وارد محل کار جدیدی شوم طولی نمیکشد که در آنحا به کارها و ارتباط با دیگران مسلط شوم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر بداهه کار انجام میدهم تا با برنامه ریزی قبلی

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر احساساتم من را کنترل میکنند تا من احساساتم را!

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

از فعالیتهی بازیگری و در کل فعالیت هایی با شرایط لباس پوشیدن و نقش بازی کردن لذت میبرم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

بیشتر ایده ها و نظرات من غیر واقعی و خیالی است تا واقع بینانه

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

از نظر دیگران ساکت و کم حرف هستم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر کسب و کاری داشته باشم برایم سخت است که کارمندان متعهد اما ضعیف را اخراج کنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب درمورد دلایل وجود انسان و جایگاهم در جهان هستی فکر میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

در تصمیم گیری های مهم، منطق برای من مهم تر از احساسات است

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر دوستانم ناراحت باشند سعی میکنم از آنها حمایت عاطفی کنم تا راه صحیح مقابله را به آنها بگویم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

هیچ مشکلی با درست کردن جدول زمانی و حرکت طبق نقشه ندارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من انجام کار دست حتی در کارهای گروهی اهمیت بیشتری از همکاری با دیگران دارد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر من باید به نظر همه احترام گذاشته شود حتی اگر نظرات دیگران از پایه و اساس اشتباه باشد.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

حس میکنم بعد از گذراندن وقت با دیگران انرژی بیشتری دارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اغلب وسایل خود را جا میگذارم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

به نظر خودم ثبات عاطفی زیادی دارم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

اگر اتاق پر از جمعیت باشد من ترجیح میدهم کنار دیوار بمانم و از رفتن بین جمعیت پرهیز میکنم

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

ترجیح میدهم کارها را به تعویق بیاندازم تا وقتی که حوصله انجام آنها را داشته باشم حتی اگر زمان کافی برای انجام همه آنها نداشته باشم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من ترجیح میدهم بین دیگران محبوب باشم تا اینکه قدرتمند دیده شوم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

همیشه به چیزهایی مثل کتاب، فیلم و هنر علاقه داشته ام.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

من معمولا در جمع ابتکار عمل را به دست میگیرم.

جمله ذکر شده چقدر درمورد شما صدق میکند؟

تست شخصیت شناسی
شخصیت تحلیلگر
شخصیت دیپلمات
شخصیت نگهبان
شخصیت کاوشگر

انواع شخصیت های نگهبان

شخصیت نگهبان شامل چهار دسته با ویژگی های مشابه اما جزییات متفاوت است. اولین دسته شخصیت تدارکاتچی، دسته دوم شخصیت مدافع، دسته سوم شخصیت مجری و دسته چهارم دسته سفیر ها هستند. ویژگی های انواع شخصیت های نگهبان را در ادامه با جزییات توضیح میدهیم.

شخصیت تدارکاتچی

تدارکچیان تحمل کمی نسبت به تردید و تصمیم های ناقص دارند. اگر روش انتخاب شده با نظریه‌های غیرعملی به چالش کشیده شود سریعتر از کوره در میروند. به خصوص اگر جزئیات کلیدی نادیده گرفته شود . اگر چالش‌ها به بحث‌هایی وقت گیر تبدیل شوند افراد دارای گونه شخصیتی تدارکاتچی با نزدیک شدن زمان مور نظر دچار اضطراب بیشتری میشوند.

اذیت کننده ترین ویژگی شخصتی برای تدارکاتچی ها تنبلی و دروغگویی است. این افراد با اراده از دیدن ناتوانی دیگران در انجام مسولیتشان گیج میشوند. و کارهای زمین مانده را بر عهده میگیرند. و به همین دلیل معمولا در محل کار مورد سواستفاده واقع میشوند.

ویژگی های مثبت و منفی تدارکاتچی ها را در ادامه بخوانید:

  • صادق و با انگیزه
  • مسولیت پذیر و کار راه بنداز
  • آرام
  • سازگار با همه تیپ های شخصیتی
  • لجباز
  • بی احساس
  • همیشه و همه جا پایبند به قانون

افراد مشهور با شخصیت تدارکاتچی

افراد مشهور با شخصیت تدارکاتچی مثل آنجلا مرکل،آنتونی هاپکینز، جرج واشنگتن، کندالیزا رایس و جورج بوش.

شخصیت مدافع در شخصیت شناسی افراد نگهبان

گونه شخصیتی مدافع کاملاً منحصر به فرد است. زیرا بسیاری از ویژگی های این افراد با صفات فردیشان یکسان نیست. هرچند مدافعان اهل همدلی و افراد آرامی هستند، اما برای محافظت از خانواده یا دوستان از هیچ خشونتی فروگزار نمیکنند. افراد با شخصیت مدافع کم حرف اما دارای روابط اجتماعی گسترده و موفقی است.

شخصیت مدافع معمولا به ایجاد تغییرات علاقه ای ندارند. اما اگر برای رسیدن به اهدافش نیاز باشد، تا جایی که به قوانینش لطمه نخورد، آن را میپذیرد. افراد دارای تیپ شخصیتی مدافع، مثل همه افراد دارای هدایای ذاتی هستند. و نحوه استفاده از آنهاست که مشخص میکند انها در واقع چه کسی هستند.

افراد دارای شخصیت مدافع باور دارند که فقط در صورتی میتوان زندگی شادی داشت که آن را با دیگران تقسیم کرد. آنها دقیق و حساب شده عمل میکنند. بی مهابا دست به انجام کاری نمیزنند و گاهی نیز برای تصمیم گیری مدتی صبر میکنند. اما همیشه در مواقع ضروری میتوان به آنها اعتماد کرد.

افراد مدافع نیاز زیادی به قدر دانی شدن دارند. آنها کار را با کمال میل انجام میدهند اگر بدانند که کارشان به قدر کافی مهم است و دیده میشوند. آنها گاهی افراد کم اعتماد بنفسی هستند که باید نه گفتن را در زمان مناسب یاد بگیرند. حتی در کارهای تیمی نیز این افراد مسولیت موفقیت را مسئولیت خود میدانند. اگر موفق نشوند احساس گناه میکند. و دوست دارند موفقیت به نام آنها ثبت شود.

افراد مشهور با شخصیت مدافع

ملکه الیزابت سوم(ملکه انگلیس)، بیانسه ، کیت میدلتون و سلنا گومز جزو افراد مشهور با شخصیت مدافع هستند.

شخصیت شناسی گونه مجری از گروه مدافعان

شخصیت شناسی گونه مجری از گروه مدافعان را با این جمله از ادموند بروک شروع میکنیم:

قوانین خوب پایه و اساس همه چیز است.

تمامی تصمیمات شخصیت های مجری در گرو سنت ها و باورهای اجتماعی است. مجریان نمایندگان سنت و نظم هستند. و زمانی مدیریت گردهمایی ها و اجتماعات را بر عهده میگیرند که بر اساس قوانین و سنتها و عرف باشد.

افراد دارای گونه شخصیتی مجری از ارزش‌های سنتی، صداقت، فداکاری و کرامت استقبال می‌کنند. و میتوانند مشاوران راستگو و به درد بخوری باشند. در شرایط سخت میتوان روی آنها حساب کرد. آنها از پیشروی و موفقیت در مسیر های سخت و چالش برانگیز لذت میبرند.

مجریان که از گردهم آوردن افراد در کنار هم احساس غرور می‌کنند، اغلب نقش سازمان‌دهندگان اجتماعی را ایفا می‌کنند. و با سختکوشی همه افراد را برای شرکت در جشن رویدادهای محلی، یا در دفاع از ارزش‌ ها و سنتی که خانواده‌ها و جوامع را در کنار هم نگه می‌دارد، گردهم می‌آورند.

مجریان معمولا در دولت های دیپلماتیک بر سر کار می آیند. چرا که این افراد بلا استثنا تعهدات خود را به ثمر میرسانند. طرفداران زیادی بین مردم دارند. و در نشان دادن خشونت و اجرای عدالت در مورد افراد خطاکار یا بی مسولیت کوتاهی نمیکنند. این خشکی و عدم انعطاف آنها نتیجه بی احساسی نیست بلکه آنها عمیقا باور دارند پایبندی به سنتها و قوانین میتواند باعث موفقیت شود.

شخصیت شناسی افراد نگهبان
چهارگونه مختلف شخصیتی، تحلیلگران، دیپلماتها، نگهبانان و کاوشگران

افراد مشهور دارای شخصیت مدافع

سونیا سوتومیر، جان راکفلر، قاضی جودی و فرانک سیناترا از جمله افراد مشهور دارای شخصیت مدافع هستند. که در این تست شخصیت شناسی شرکت کرده اند.

شخصیت شناسی نگهبانان سفیر

شخصیت شناسی نگهبانان سفیر به گونه ای است که میتوانند بهترین مشاور در تمامی زمینه ها باشند. این افراد بیشتر از همه هم گروهی های خود در دسته نگهبانان میتوانند راهکارهای عملی برای حل مشکلات پیدا کنند. افراد دارای شخصیت سفیر در مسائل انتزاعی سر رشته چندانی ندارند.

این افراد بیشتر دوست دارند درباره ی آنچه که در اطرافشان میگذرد اطلاعات کسب کنند. و درباره ی آنها صحبت کنند. سفیران نیز مثل بقیه هم گروهی های خود افراد واقع بین و نوع دوستی هستند. این افراد به داشتن چهارچوب و قوانین علاقه زیادی دارند. به همین دلیل برای انتخاب محل کارشان نمیتوانند شغل آزاد را گزینه مناسبی بدانند. کارهای اداری با شخصیت اینگونه افراد سازگارتر است.

سفیران میتوانند در هنگام بوجود آمدن اختلاف نظرها در تیم یا در هنگام بحران ها، آرامش بخش های خوبی باشند. دسته نگهبانان بر خلاف دیپلمات ها و تحلیلگر ها علاقه دارند به صورت گروهی کار کنند. و توانایی مدیریت امور جاری را به بهترین شکل دارند. اما بهتر است رهبریت را به دست تحلیلگرها بسپارید. آنها متخصص اند.

از آنجا که در شخصیت شناسی نگهبانان سفیر، احتیاط و کم گویی دیده میشود، آنها پیش از هر نظری خوب فکر میکنند و جوانب مختلف را در نظر میگیرند. و به همین دلیل است که علتی نمیبینند با انها برای اجرای ایده هایشان مخالفتی شود. و همین امر شنیدن “نه” را برایشان سخت میکند.

ویژگی های مثبت و منفی سفیران: مسولیت پذیری، توانایی های کاربردی از جمله مشاوره، تعهد شدید و روابط عمومی بالا و خون گرمی از جمله ویژگی های مثبت سفیران است. از طرف دیگر ویژگی های منفی این افراد داشتن وسواس بیش از اندازه روی حرف دیگران درباره ی خود، انعطاف ناپذیر و خلاقیت کم و ناتوانی در ایده پردازی یا تولید، بی اندازه از خود گذشته، نیازمند توجه و انتقاد ناپذیری را میتوان ویژگی های منفی این افراد دانست.

؛؛شما میتوانید از طریق تلگرام و واتس آپ به صورت رایگان با تیم روانشناسی سربرگ تازه در ارتباط باشید و سوالات خودتان را بپرسید. ما به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات شما همراهان عزیز سربرگ تازه هستیم؛؛

۰۲۱۹۱۳۰۵۰۵۹

۰۹۱۲۹۳۰۵۰۲۰

Telegram (برای ارتباط سریع تر با تلگرام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

Whatsapp (برای ارتباط سریع تر با واتس آپ روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

کانال روانشناسی: sarbargetaze

میانگین امتیاز / 5. تعداد رای ها

برچسب ها

نوشته های مشابه

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
آیا سئوالی دارید ؟

09129305020

در تلگرام بپرسید