بازگشت به رابطهدعا های مذهبیشکست عشقی

دعای برگرداندن معشوق در یک روز

دعای برگرداندن معشوق در یک روز یک ادعای دروغ یا راه حلی قطعی و سریع؟

دعای برگرداندن معشوق در یک روز

دعای برگرداندن معشوق در یک روز حقیقت دارد یا یک وعده تو خالی است؟ اگر می خواهید از رمال، دعانویس یا فالگیر دعای برگرداندن معشوق در یک روز را بگیرید، مطمعن باشید هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

دعای برگرداندن معشوق در یک روز ادعای بزرگی است که همه را وسوسه می کند. اما چه رازی پشت دعای برگرداندن معشوق در یک روز است که مردم دنبال آن می گردند؟

آیا نظرات بی نظیر کاربران سایت روانشناسی سربرگ تازه را که در برگرداندن عشقشان موفق شده اند گوش کرده اید؟

 

دلیل محبوبیت این دعا چیست و چه نتیجه ای دارد؟

بی صبری، عجله، ترس از دست دادن، ترس از ترد شدن و ترس از تنهایی عمده دلایل افراد برای جستجوی دعای برگرداندن معشوق در یک روز است.

برگرداندن معشوق در یک روز واقعیت یا توهم؟

اطمینان حاصل کنید که تا انتها این مقاله را مطالعه کنید تا دچار پشیمانی ابدی نشوید!! هیچ رابطه ای یک شبه تمام نشده که یک روزه بازگردد. طلسم و جادو خرافات قدیمی است، و ارسال انرژی برای بازگشت معشوق خرافات عصر حاظر است. هیچ دعای اسلامی هم در باره بازگرداندن معشوق در یک روز و یا سه روز وجود ندارد.

 

منطقی نیست که از طریق خرافات بدنبال راه چاره باشیم، این کار فقط فرصت های شما را برای بازگشت دوباره به رابطه ازبین می برد. از دعا صرفا می توان برای رسیدن به هدف کمک گرفت، البته نه از هر دعایی!

به سراغ طلسم، دعا و جادو رفتن خود یک کفر بزرگ است، کسانی که به این موارد توسل می کنند، در واقع برای خداوند شریکی دیگر قائل شده اند چون برای حل مشکلشان به سراغ کس دیگری جز خداوند رفته اند و دستورات او را اجرا می کنند.

همین موضوع کافی است که شما هیچ وقت به هدفتان نرسید چون خداوند برای حل هر مشکل یک دعا و مناجات قرار نداده اما راه آن را به خوبی در کتاب مقدس قرآن به ما نشان داده است.

با رفتن سراغ رمال ها و طلسم نویس ها غضب الهی را برای خود نخرید، این اشتباه هرگز به برگرداندن عشق در یک روز ختم نخواهد شد.

معجزه بازگشت معشوق

دعا برای احظار آنی معشوق وجود ندارد، اصلا دعایی یک روزه و سه روزه یا حتی هفت روزه برای برگرداندن معشوق یا هر چیز دیگر وجود ندارد! وقتی چیزی به شما داده نشده یا از شما گرفته شده همیشه علتی پشت آن است.

مثلا اگر شما ثروت خود را از دست داده باشید دلیل آن اشتباهات شما یا مشکلات اقتصادی کشور است، اگر ثروتمند بدنیا نیامده اید دلیلش این است که پدرتان نتوانسته به ثروت برسد! اما در هر دو حالت شما می توانید به ثروت برسید ولی نه یک شبه، بلکه با تلاش زحمت کافی و مهارت.

خداوند بخاطر دعا و عبادت شما را ثروتمند نخواهد کرد، اما اگر عبادت کنید و با مردم آنگونه که پروردگار به ما امر کرده رفتار کنیم در راه رسیدن به ثروت او نیز ما را یاری خواهد کرد.

دعای کن فیکون برای بازگشت معشوق

دعای برگرداندن معشوق در یک روز
فقط زمانی که نیاز مند هستید سراغ خدا نروید!

اینگونه دعا ها واقعیت ندارند، هیچ سندیتی بر واقعی بودن دعای بازگشت معشوق در سه روز و یا هر دعای دیگر وجود ندارد و تمام علمای اسلام اینگونه خرافات و طلسم های ساختگی را نهی کرده اند.

“بر بندگان واضح و مبرهن است که برای رسیدن به حاجات خود سه کار باید انجام دهند”

 • عبادت پروردگار
 • خدمت به خلق
 • تلاش و تلاش

این سه دستور الهی راز رمز رسیدن به معشوق از دست رفته است، قدرتی در این سه دستور وجود دارد که توانایی حل هر مشکلی را دارد.

اگر بازگشت معشوقتان به ضرر شما نباشد با قدرت این سه دستور پروردگار شما را به هدفتان خواهد رساند.

دعای معجزه گر برای برگشت معشوق

خداوند فرموده است انسانی که برای خواسته خود تلاش کند و عبادت مرا بجا آورد، و حاجتش همراه با حقانیت باشد حاجت او را خواهم داد.

اما چگونه می توانیم به خواسته خود که بازگشت معشوق از دست رفته در سریع ترین زمان است برسیم؟ همانطور که گفتم باید سه مورد اصلی را بجا آورید اما چگونه؟

نظرسنجی دوره های بازگشت عشق

خداوند عشق را بشناس

عبادت زمانی واقعی و الهی خواهد بود که با جان روح صورت بگیرد. بنده واقعی خدا هیچ گاه برای رفع حاجت خود سراغ غیر خدا نخواهد رفت.

 • اگر پیش از این به دعا و طلسم هایی مانند طلسم بازگشت معشوق با فلفل سیاه رجوع کردید از این کار توبه کنید.
 • عبادت از روی ترس یا عبادت از روی نیاز ارزشی ندارد، پس شما باید ابتدا عبادت خداوند را بخاطر شکر داشته ها و زندگیتان انجام دهید نه بخاطر خواسته خود.
 • با توسل و توکل به خداوند و عبادت در درگاه او آرامش خود را بدست آورید، زندگیتان را تحت کنترل بگیرید.
 • واجبات دین را بخاطر خود و خداوند به جا آورین نه برای معامله.
عشق خداوند را با عشق به بندگانش بدست آور

کمک رساندن به خلق خداوند یکی از بزرگ ترین عبادات است. رضایت و خشنودی پروردگار در گروی رضایت بندگانش از ما است.

 • اگر حقی به گردن دارید آن را ادا کنید.
 • اگر طلب یا مشکلی با کسی دارید او را حلال کنید.
 • اگر کسی به شما ظلم کرده ولی ظالم نیست گذشت کنید.
 • کسانی که به شما نیاز دارند را دریابید.
 • با کلماتان کسی را آزار ندید.
 • به دیگران نیکی کنید.
 • وظایف خود را در قالب فرزند، همسر، دوست، پدر و مادر بجا آورید.
 • خوش رو باشید.
 • صادق باشید.

تلاش برای بازگشت معشوق

آخرین و مهمترین بخش تلاش برای بازگشت معشوق از دست رفته است. ولی این تلاش به چه معنی می باشد؟

تلاشی که باید برای برگرداندن معشوق خود داشته باشید، ریزه کاری ها و مراحل زیادی دارد. قبل از هر چیز باید روشی که برای برگرداندن عشقتان استفاده می کنید علمی باشد.

یعنی در این مراحل شما باید بر اساس یکسری اصول و تکنیک ها در جهت هدف بازگرداندن معشوق از دست رفته پیش برید. ” قبل از پرداختن به کار هایی که برای بازگشت معشوق باید انجام داد ابتدا به کار هایی که نباید انجام داد توجه کنید”

نقش غریزه در برگرداندن معشوق

دعای برگرداندن معشوق در یک روز
دست نگه دارید!!!

در زمان بروز مشکل یا هر شرایط دیگر غرایز طبیعی انسان اولین واکنش های او را شکل می دهند، گاهی این غرایز به نفع ما تمام می شوند گاهی به ضرر ما!

مثلا زمانی که یک حیوان وحشی دنبال شماست یا یک شئی به سمت سرتان پرت می شود شما به صورت غریزی فرار می کنید و سر خود را عقب می کشید که باعث نجات پیدا کردن شما خواهد شد.

یا زمانی که یک شخص ناشناس به سمت شما می آید و احساس بدی راجع به او دارید، باعث می شود هشیار تر باشید تا خطری شما را تهدید نکند.

اما در برخی شرایط غرایز به ضرر ما و اهدافمان ختم می شوند، مثلا زمانی که در رابطه مشکلی پیش آمده و شما بدون بررسی بصورت غریزی شروع به پرخواشگری می کنید ولی بعدا متوجه می شوید که زود قضاوت کردید.

نظرسنجی دوره های بازگشت عشق

اشتباهات غریزی برای برگرداندن عشقمان

غریزه در رابطه گاهی بسیار مشکل ساز است اما در بازگشت دوباره به رابطه این موضوع می تواند شدت بیشتری داشته باشید.

احساس ترس و نگرانی برای از دست دادن معشوق، ترس از تنهایی و افسردگی باعث می شود غرایز در شما فعال تر شوند و بصورت غریزی برای جلوگیری از جدایی و یا برگشت دوباره معشوقتان کار هایی انجام دهید که به صلاح شما نیستند!

اصرار و التماس

ممکن است راه چاراه را در اصرار کردن ببینید ولی فقط زمانی متوجه می شوید این کار بی فایده است که آن را انجام داده باشید!

پیگیری بیش از انتظار

شما در رابطه تا جایی می توانید پیگیر طرف مقابل باشید، از جایی به بعد این کار اشتباه محض است. تماس و پیام های طولانی و پشت سر هم تا کنون باعث بازگشت هیچ رابطه ای نشده است.

جلب ترحم و دلسوزی

اینکه خود را فردی شکست خورده و زجر کشیده نشان دهید به افزایش جذابیت شما کمکی نمی کند بلکه شما را منفور و قابل ترحم نشان خواهد داد. هیچ کس از سر دلسوزی در یک رابطه نخواهد ماند چون خواسته های خودش الویت بالاتری برای او دارد.

واسطه گری

دو فرد بالغ و عاقل مشکلات را خودشان حل می کنند و دیگران را واسطه بازگشت به رابطه نمی کنند، اگر رابطه شما در شرایطی هست که تنها راه نجات را در فرستادن واسطه می بینید سریعا ارتباط خود را برای مدتی قطع کنید.

سرویس دادن بدون چون چرا

کسانی که برای جذب یک شخص یا برای عاشق کردن و برگرداندن طرف مقابل خود، همه جوره و همه روزه در حال سرویس دادن هستند چیزی را بدست میاورند که نتیجه کارشان است! “با یک خدمتگذار مانند یک معشوق رفتار نخواهد شد”

مانع بزرگ؛ کاهش هوش هیجانی
دعای برگرداندن معشوق در یک روز
به خون هم تشنه نباشیم

از دست دادن کنترل ذهن و رفتار فرایندی است که همه ما آن را تجربه کرده ایم. هیجانات، احساسات و اضطراب اصلی ترین عواملی هستند که منجر به از هم گسیختگی ذهنی می شوند.

واکنش های هیجانی بزرگترین اشتباهی است که اکثر افراد در رابطه یا برای برگرداندن معشوق از دست رفته خود مرتکب می شوند. اینکه نتوانیم در شرایط سخت و یا در روزمرگی رابطه کنترل رفتار و واکنش های خود را در دست داشته باشیم نوعی بیماری است که به آن مبتلا شده ایم.

رفتار هیجانی نداشته باشید
 • پشت سر طرف مقابل حرف های منفی نزنید.
 • به دوستان مشترک چیزی از مشکلات رابطه و جدایی نگوید.
 • عشقتان را تهدید نکنید.
 • گذشته را به سر او نزنید.
 • با کنایه صحبت نکنید.
 • تیکه نندازید.
 • از ضعف ها و راز های طرف مقابل علیه او استفاده نکنید.
 • تصمیم عجولانه نگیرید.
 • برای اعلام تصمیمات و مشخص کردن موضع خود عجول نباشید.
بعد از جدای در فضای مجازی عاقلانه رفتار کنید
 • احساسات خود را در شبکات اجتماعی پست نکنید.
 • پست های کنایه دار منتشر نکنید.
 • پست های غمگین و افسرده منتشر نکنید.
 • از متن های احساسی استفاده نکنید.
 • حضور خود را در شبکات اجتماعی افزایش یا کاهش ندید.
نظرسنجی دوره های بازگشت عشق

رفع کدورت و بازگشت معشوق

بجای گشتن برای دعای رفع کدورت و بازگشت معشوق این کار را از روش درست انجام دهید.

برگرداندن معشوق در یک روز اتفاقی غیر ممکن است، اگر عشقتان برای همیشه رفته یک روزه برنمی گردد. برای برگرداندن معشوق از دست رفته باید با روش های مطمعن تر و قطعی تر پیش بروید تا نتیجه ای مطابق میل خود بدست آورید.

قطعا راه و روش ترمیم یک رابطه از دست رفته ذکر الله الصمد برای بازگشت معشوق یا استفاده از سوره ضحی برای برگشت دوباره عشق نیست. وقتی بیمار هستید از دعا و طلسم برای درمان استفاده می کنید؟ آیا بجای دندان پزشک سراغ دعا نویس می روید؟

وقتی سلامت جانمان در میان است حسابی سخت گیر می شویم و برای درمان سراغ هیچ کسی جز پزشک نمی رویم، اما برای درمان روح یا مشکلات زندگی بجای کمک گرفتن از متخصص از فریبکاران کمک می گیریم!!

کسی که آگاهانه اشتباهات را انتخاب می کند، در واقع با دست خود مشکلاتش را چند برابر کرده!

ترمیم رابطه از دست رفته در شش مرحله

برای ترمیم یک رابطه عاطفی جز تکنیک های روانشناسی بازگشت عشق چیزی را نمی توان پیشنهاد داد.

در کتاب بازگشت عشق و ازدواج به قلم حسین رجب پور مراحلی برای برگرداندن معشوق پیاده سازی شده است که بالاترین نتایج را به خود اختصاص داده.

این کتاب بر اساس تعداد بسیار زیادی تکنیک روانشناسی و علمی نگارش شده است که آن را تبدیل به یک راه کار قطعی و بی نظیر کرده، بصورت کوتاه برخی از این موارد را بررسی می کنیم.

 • روانشناسی
 • روانکاوی
 • تکنیک های NLP عشق
 • قانون جذب عشق
 • قانون ارتعاش
 • نفوذ به ناخودآگاه
 • تکنیک ایجاد احساس، عشق، ترس، کنجکاوی و حسادت
 • نظریه شش درجه جدایی
 • نظریه اثر پروانه ای
 • نظریه دنیا های کوچک
 • تکنیک القا
 • متقاعد سازی مرحله ای
آمادگی ذهنی برای برگرداندن معشوقمان

بدون داشتن آمادگی از لحاظ ذهنی و روحی هیچگاه به هدف نخواهید رسید، باید عزت نفس و اعتماد به نفس خود را بازیابی کنید باید قدرت تصمیم گیری با قاطعیت بالا داشته باشید.

مهارت های ارتباطی به ما می گویند چگونه رابطه تمام شده را دوباره شروع کنیم ، آن را حفظ کرده و به آن معنی، مفهوم و هدف بدهیم.

؛؛شما میتوانید از طریق تلگرام و واتس آپ به صورت رایگان با تیم روانشناسی سربرگ تازه در ارتباط باشید و سوالات خودتان را بپرسید. ما به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی سوالات شما همراهان عزیز سربرگ تازه هستیم؛؛

۰۲۱۹۱۳۰۵۰۵۹

۰۹۱۲۹۳۰۵۰۲۰

Telegram (برای ارتباط سریع تر با تلگرام روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

Whatsapp (برای ارتباط سریع تر با واتس آپ روی لینک آبی رنگ کلیک کنید)

کانال روانشناسی: sarbargetaze

پکیج بازگشت به عشق و ازدواج
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن
آیا سئوالی دارید ؟

09129305020

در تلگرام بپرسید