دسته: تیپ شخصیتی

0

تیپ شخصیتی B

تیپ‌های شخصیتی B دقیقاً نوع مثبت تیپ‌های شخصیتی A هستند. آنان به ندرت استرس زده می‌شوند حتی در وضعیت‌هایی که...