دسته: مقالات

0

تیپ شخصیتی B

تیپ‌های شخصیتی B دقیقاً نوع مثبت تیپ‌های شخصیتی A هستند. آنان به ندرت استرس زده می‌شوند حتی در وضعیت‌هایی که...

نظریه شش درجه جدایی چیست ؟ 2

نظریه شش درجه جدایی چیست ؟

نظریه شش درجه جدایی چیست ؟ موضوع مورد بحث: نظریه شش درجه جدایی و عشق از دست رفته برگشت افراد...