راه های برگرداندن عشق از دست رفته – راه های برگرداندن

راه های برگرداندن عشق از دست رفته – راه های برگرداندن

 

نتیجه جستجو برای کلمات ” راه های برگرداندن عشق از دست رفته راه های برگرداندن عشق سابق راه های برگرداندن عشقم  راه های برگرداندن عشق رفته  راه های برگرداندن عشق قبلی راه های برگرداندن عشق قدیمی راه های برگرداندن عشقمان راه های برگرداندن عشق راه های برگرداندن دوست دختر راه های برگرداندن یک رابطه راه های برگرداندن معشوق راهکار های برگرداندن معشوق راهکار های برگرداندن عشققانون جذب

 

شما نیز مانند هر شخص دیگری که از طریق گوگل به این صفحه هدایت شده یکی از کلمات راه های برگرداندن معشوق راه های برگرداندن دوست دختر راه های برگرداندن یک رابطه راه های برگرداندن عشق را جستجو کرده اید و قطعا با ناامیدی و دلشکسته دنبال راه های قطعی برای برگرداندن عشق یا معشوق خود هستید.

اما سوال اینجاست تمام راه های برگرداندن دوست دختر و یا راه های برگرداندن یک را بطه شما را به موفقیت در برگرداندن عشق خواهد رساند؟ آیا این راه های برگرداندن معشوق علمی است؟ آیا در راه های برگرداندن عشق موفقیت شامل حال شما خواهد شد؟ آیا تمام راه های برگرداندن یک رابطه را میتوان چشم بسته قبول کرد؟

موسسه طلوع سبز یا همان سربرگ تازه توسط جمعی از محقیقن و نویسندگان جوان تحت سرپرستی آقای رجب پور مطالبی را در جهت ترمیم روابط و شکل گیری روابط برای امر حسنه ازدواج متشر میکنند، در این مقاله تصمیم داریم شما را با راه های برگرداندن عشق از دست رفته قبلی و قدیمی خود یعنی معشوق رفته خود  آشنا کنیم، میتوان گفت تقریبا تمام انسان ها در زمانی از زندگی خود در جستجوی راه های برگرداندن یک رابطه و راه های برگرداندن عشق از دست رفته خود بوده اند افرادی به این هدف دست پیدا کرده اند و اهداف زیادی در راه های برگرداندن عشق سابق موفق نشده اند. موفقیت و شکست در رسیدن به راه های برگرداندن عشقمان دلایل مهمی دارد در شروع کار دلایل شکست افراد در راه های برگرداندن عشق از دست رفته برسی میکنیم  سپس به راه کار های موفقیت در راه های برگرداندن یک رابطه با عشق قدیمی میپردازیم با ما باشید!

 

وقتی عشقمان ما را ترک میکند احساس ناراحتی و افسردگی سراسر وجود ما را فرا میگیرد واین کاملا طبیعی است، از دست دادن عشق قدمی موضوعی نیست که شخص بتواند ساده با آن کنار بی آید هر انسانی در شرایط که رابطه با عشق قبلی خود را یک رابطه از دست رفته میبیند دچار افسردگی هیجان پریشانی و بی اعتماد بنفسی میشود و دنبال راه های بر گرداندن عشق از دست رفته قدیمی خود است تا بهترین استفاده را از راه های برگرداندن معشوق سابق خود بکند.

اما در این هیاهو که ما دنبال راه های برگرداندن عشقمان هستیم و فردی نگران افسرده و نا امید شده ایم هر راه غلطی را به عنوان راه های برگرداندن دوست دختر یا راه های برگرداندن یک رابطه میبینیم که بعضی از این راه های برگرداندن عشق نه تنها کمکی به شما نمیکنند بلکه حتی میتوانند شما را برای همیشه از عشق رفته خود دور تر کنند و هیچ وقت موفق به برگرداندن معشوق و عشق از دست رفته خود نشوید. نگاهی بندازیم به اشتباهات راه های برگرداندن عشق از دست رفته.

راه های برگرداندن عشق از دست رفته

راه های برگرداندن عشق از دست رفته

اشتباهاتی که راه های برگرداندن عشق از دست رفته را بی اثر میکند

1.اشاره به گذشته و احساسات و خاطرات مشترک

شما باید این را بدانید که عشق قدیمی شما تمام خاطرات و احساسات قبلی را که در رابطه با عشق خود داشته است به یاد دارد، این احساسات فراموش نشده اند فقط احساس مرتبط با این پدیده ها تغییر کرده است یعنی معشوق شما احساس جدیدی نسبت به آن خاطرات دارد. وقتی کسی تصمیم به ترک رابطه میگیرد برای این کار دلیل های خاص خودش را دارد پس با یاد آوری گذشته ای که خود از آن خبر دارد تغییری نخواهد کرد. این کار باعث میشود شما در دید عشق قبلی خود معشوق ضعیفی باشد که انگار بدنبال جبران خطا های بیشمار خود در رابطه از دست رفته است.

2.اصرار کردن و خواستن فرصت برای جبران

هیچ رابطه ای با اصرار و التماس کردن برنمیگردد حتی اگر شما با اصرار کردن و طلب بخشش و فرصت خواستن برای جبران کرد موفق به برگرداندن عشق از دست رفته خود بشوید رابطه ای که بر پای ترحم باشد یا فرد به ناچار مجدد به آن برگردد دوامی نخواهد داشت، اصرار و التماس کردن باعث میشود تمام نقات قوت و امتیازاتی که ما در دید عشقمان داشتیم ازبین برود و ما را فردی ضعیف ببیند و خود را فردی با ارزش بیش تر از ما. این قبیل کار ها باعث نمیشود در برگرداندن عشق قدیمی و قبلی خود خود موفق شویم بلکه باعث میشود عشقمان ما را فردی ضعیف و بی ارزش ببینید که در راه های برگرداندن عشق از دست رفته و برگرداندن عشق قبلی خود التماس میکند.

3.برقراری تماس

عده بسیار زیادی از آن دسته افراد شکست خورده در راه های برگرداندن عشق سابق افرادی بودند که این باور غلط را داشتند ç اگر با او تماس نگیرم و پیام ندم  او راحت تر مرا فراموش میکند و اگر حضور من را احساس نکند دیگر برنمیگردد. یا دسته دیگر از افراد شکست خورده در راه های برگرداندن عشقمان بر این باورند که ç او فکر میکند من با رفتنش کنار آمده ام و راحت من را فراموش میکند.

اما واقعیت این است که عشقم من را ترک کرده و تصمیم به رفتن گرفته و نمیخواهد حضور من را حس کند، ناخودآگاه عشقمان میداند ما التماس میکنیم پس اگر طبق انتظار او عمل کنیم هیچ اتفاق خاصی رخ نمیدهد اما اگر برعکس عمل کنیم و او را کنجکاو کنیم یک قدم به راه های برگرداندن عشق از دست رفته نزدیک شده ایم.

4.ارسال واسطه

ناخودآگاه آدمی سعی میکند همیشه درگیر احساسات است و اگر کنترل ما را بدست بگیرد ممکن است آسیب زیادی وارد کند ما بصورت ناخودآگاه راه های برگرداندن عشق از دست رفته را در صحبت با دوستان و آشنایان میدانیم فکر میکنیم که اگر کسی با عشق قدیمی، عشق رفته ما صحبت کند او متوجه اهمیتش برای ما میشود اما بی خبر از آنکه هم ما بی ارزش میشویم هم ممکن است در ناخودآگاه شخص یک تنفر نسبت به خود یا یک غرور برتری ایجاد کنیم یا حتی یک احساس خسته کننده قطعا این اشتباه هم فاصله زیادی از راه های برگرداندن عشق از دست رفته قدیمی ما دارد و با این کار ما در برگرداندن عشقمان به رابطه ازدست رفته شکست خواهیم خورد.

5.ایجاد احساس دلسوزی و نمایش عشق

با خود میگوید باید به او نشان بدهم که چقدر دوستش دارم اگر او از علاقه من خبر دار شود اگر بداند من بدون او میمیرم حتما برمیگردد و محال است این کار ها توجه او را جلب نکند، این یکی از بهترین راه های برگرداندن یک رابطه است ! باید هر چه زود تر به او نشان بدهم که نبودش با من چه کرده! آیا واقعا این کار ربطی به راه های برگرداندن عشق سابق دارد؟

شما تا به حال شخصی را دیدد که در فضای مجازی عکس ها متن ها غمگین بذارد برای از دست دادن عشق ؟ چه احساسی به او داشتید؟ چه دیدی به او داشتید؟

نمایش عشق برای راه های برگرداندن عشق قبلی کاری بی ثمر است جلب احساس ترحم و دلسوزی عامل بزرگ شکست در راه های برگرداندن عشقم است با این کار فقط عشقم را از تصمیم درستش مطمعن تر میکنم!

6.در دسترس قرار دادن خود

در این شرایط ممکن است شما با افکاری غلط تصمیمی نادرست بگیرد با خود فکر کنید که راه های برگرداندن معشوق از دست رفته این است که تمام خواسته های او را عملی کنم هر کاری که میخواهد برایش انجام دهم، برای او هدیه بگیرم تا در برگرداندن عشق قدیمی و قبلی خود موفق باشم ولی برده کردن خود جزء راه های برگرداندن عشق سابق نیست برگرداندن عشق قدیمی، برگرداندن عشق قبلی از دست رفته خود با این روش امکان پذیر نیست با کمی فکر کردن و تصویر سازی اینکه اگر شما کسی را رها میکردید به هر دلیلی شخص میتوانست با این قبیل اقدامات در شما علاقه ایجاد کند؟

 

چند مورد از راهکار های بازگشت عشق یا همان راهکار های بازگشت معشوق را برسی کردیم که شکست خوردگان راهکار های بازگشت عشق از آن استفاده کرده بودند. در ادامه میخواهیم مسیری را برای ترسیم کنیم که پیروزی را در راهکار های بازگشت معشوق در اختیار انسان قرار میدهد راهکار های بازگشت معشوق، راهکار های بازگشت عشق به رابطه از دست رفته بر اساس علم روانشناسی عشق.

 

راهکار های بازگشت معشوق از دست رفته

راه های برگرداندن عشق از دست رفته

راه های برگرداندن عشق از دست رفته

ناخودآگاه انسان قابلیت برنامه ریزی دارد. هر احساسی که شما به عشق خود دارید ابتدا در ناخودآگاه شما شکل گرفته و برنامه ریزی شده است، حالا که عشق قبلی شما رابطه را ترک کرده یا رابطه شما سرد شده است به این دلیل است که ناخودآگاه ایشان با عوامل و پدیده های منفی برنامه ریزی شده است یعنی احساس منفی نسبت به شما در ناخودآگاه ایشان وجود دارد. راهکار های بازگشت به رابطه با ازبین بردن این احساسات منفی و جایگزین کردن این احساسات با احساس مثبت شروع میشود.

مرحله اول ازبین بردن احساسات منفی در راهکار های بازگشت معشوق به رابطه از دست رفته قطع ارتباط کامل است. شاید با خود بگوید ارتباط ما قطع شده است یا بگوید اگر من رابطه خودم را قطع کنم بهانه ای میشود برای اتمام رابطه.

اگر رابطه شما با معشوق خود قطع شده منظور از قطع ارتباط برای شما این است که پیام ارسال نکنید واسطه نفرستید تماس نگیرید و در فضای مجازی برای ایشون پست های عاشقانه یا غمگین نذارید. راهکار های بازگشت عشق به قطع ارتباط ختم نمیشود، در واقع قطع ارتباط اولین مرحله از راهکار های بازگشت معشوق به رابطه از دست رفته است.

 

مرحله دوم راه های برگرداندن عشق از دست رفته

مرحله دوم راه های برگرداندن عشق قبلی مربوط به زمان قطع ارتباط است. تکنیک ها و اقداماتی که شما باید در زمان قطع ارتباط انجام بدهید تا در مسیر برگرداندن عشق رفته پیشرفت کنید.

در مرحله دوم راه های برگرداندن دوست دختر شما باید احساس منفی که در طول رابطه و زمان تنش رابطه بوجود آمده است را ازبین ببرید تا زمانی که این احساس منفی نسبت به شما وجود داشته باشد تمام اقدامات شما با واکنش منفی مواجه خواهد شد.

 

مرحله سوم راه های برگرداندن عشق سابق

در مرحله سوم شما باید با کمک قانون جذب و تکنکی های ان ال پی (برنامه ریزی عصبی کلامی) خودتان را در ناخودآگاه عشقتان با احساس مثبت مرتبط کنید، باید باور وی را نسبت به رابطه و خود و آینده رابطه تغییر دهید تا ناخودآگاه ایشان متقاعد شو بازگشت به رابطه اشتباه نیست با انجام این نکات ما قادر خواهیم بود عشقمان را به رابطه برگردانیم.

 

مرحله چهارم راه های برگرداندن یک رابطه

در مرحله چهارم باید با استفاده از قانون جذب و ان ال پی ارتباط غیر مستقیم را با ناخودآگاه عشقمان برقرار کنیم این کار اهمیت زیادی دارد و اگر بصورت درست انجام شود میتوانیم عشقمان را به رابطه برگردانیم. در این مرحله از نظریه پروانه ای و نظریه شش درجه جدایی استفاده میشود.

 

مرحله پنجم راه های برگرداندن عشق قدیمی

مرحله پنجم مرحله آخر است که باید به بهترین شکل ممکن و با تمرکز و دقت انجام پذیرد این مرحله شامل برقراری ارتباط مستقیم، تاثیر گذاری مستقیم است، برای اینکه مرحله پنجم بصورت عالی اجرا شود شما باید با تکنیک های پیام دادن زبان بدن تکنیک های ارتباطی مستقیم تکنیک های صحبت کردن راجب خود آشنایی کامل داشته باشید.

در صورت علاقه مندی به آموزش مراحل وتکنیک های ان ال پی و جذب برای ترمیم رابطه از دست رفته میتوانید به شماره زیر از طریق تلگرام، واتس آپ یا ویسپی، پیام بدید و سوالات خودتون رو بصورت رایگان ارسال کنید. پاسخگویی در اسرع وقت انجام میگیرد.

پاسخگویی فقط به روش های زیر و از طریق این نرم افزار ها صورت میگیرد صورت میگیرد:

تلگرام telegram

واتس آپ Whatsapp

ویسپی Wispi

09212939541

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *